Φόρμα Ασφάλισης Οικοσκευής2019-02-03T14:33:39+00:00

Ανάλυση των απαιτούμενων στοιχείων του οικήματος

Αξία Οικοσκευής2019-02-03T14:28:38+00:00

Ορίστε την αξία της οικοσκευής του κτιρίου εφόσον θέλετε να συμπεριλάβετε και το περιεχόμενο στην ασφάλιση. Περιλαμβάνει έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισμό, προσωπικά είδη κτλ

Τετραγωνικά μέτρα2019-02-03T14:28:51+00:00

Συμπληρώστε τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του οικήματος σας, θα μας βοηθήσουν στον υπολογισμό με ακρίβεια της κατασκευαστικής του αξίας.

Έτος Κατασκευής2019-02-03T14:29:09+00:00

Το έτος κατασκευής διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για τα πακέτα των καλύψεων, ειδικότερα για τη διαρροή σωληνώσεων και τη κάλυψη από σεισμό.

Ταχυδρομικό Κώδικα2023-05-12T18:47:55+00:00

Ο ταχυδρομικός κώδικας θα μας βοηθήσει στον υπολογισμό του συνόλου των κινδύνων του οικήματος κατατάσσοντάς ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκεται.

Mέτρα Προστασίας2019-02-03T14:30:00+00:00

Τα μέτρα προστασίας που έχετε λάβει για τη κατοικίας σας προσμετριούνται στην εκτίμηση των κινδύνων της κλοπής, της απόπειρας διάρρηξης, των ζημιών της οικοδομής συνέπεια διάρρηξης καθώς και των κακόβουλων ενεργειών.

Τύπος2019-02-03T14:30:17+00:00

Ο τύπος τη κατοικίας σας παιζει σημαντικότατο ρόλο στον υπολογισμό του συνόλου των ασφαλίσιμων κινδύνων.

Βελτιώσεις Οικοδομής2019-02-03T14:32:02+00:00

Αφορά έξοδα τα οποία έχετε πραγματοποιήσει με σκοπό τη βελτίωση της οικοδομής του κτιρίου. Μπορεί να αφορά βάψιμο τοίχων, τοποθέτηση γυψοσανίδων κτλ.

Ανάλυση Καλύψεων Πακέτων Ασφάλισης

Πακέτο Καιρικών Φαινομένων2023-05-12T17:01:10+00:00

Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που θα προκληθούν τόσο στην οικοδομή του κτιρίου όσο και στην οικοσκευή συνέπεια :

 • Καταιγίδας
 • Θύελλας
 • Πλημμύρας
 • Χιονιού
 • Παγετού
 • Χαλάζι

Eπιλέον καλύψεις :

Κάλυψη εξόδων άντλησης υδάτων συνέπεια πλημμύρας, παραμονή σε ξενοδοχείο, μεταφορά και μεταστέγαση του περιεχομένου του κτιρίου μέχρι την αποκατάσταση των  ζημιών, ακόμη και την κάλυψη δόσεων του στεγαστικού δανείου όταν οι ζημιές είναι εκτεταμένες και η επισκευή κρατήσει αρκετές ημέρες.

 

Πακέτο Ασφάλισης Κλοπής2023-05-12T17:00:07+00:00

Περιλαμβάνει κάλυψη ζημιών οικοδομής (κουφώματα, πόρτες κτλ) συνέπεια διάρρηξης (και απόπειρα διάρρηξης) με το περιεχομένο του οικήματος που έχει κλαπεί να αποζημιώνεται σε αξία καινούργιου.

 

Πακέτο Ασφάλισης Σωληνώσεων2023-05-12T12:38:41+00:00

Το πακέτο των καλύψεων περιλαμβάνει:

 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών – σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης ή και αποχέτευσης
 • Αποστολή υδραυλικού για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαρροής
 • Κάλυψη των εξόδων επισκευής και αποκατάστασης
 • Κάλυψη της ζημιάς που θα προκληθούν τόσο στο περιεχόμενο του σπιτιού, όσο και στην οικοδομή συνέπεια της διαρροής
 • Αστική ευθύνη από τη διάδοση της διαρροής σε γειτονικές οικίες
Πακέτο Ασφάλισης Κακόβουλων Ενεργειών2023-05-12T12:38:06+00:00

Περιλαμβάνει ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου καθώς και την απώλεια αντικειμένων που αποτελούν τμήμα της οικοσκευής και μπορούν να προκληθούν από:

 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, διαδηλώσεις και οχλαγωγίες.
 • Από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης ή ακόμη και σε ενέργειες της νόμιμης αρχής προς περιορισμό ή καταστολή της διατάραξης αυτής. Ακόμη και μεμονωμένες περιπτώσεις βανδαλισμού που σκοπό έχουν να προξενήσουν ζημιές στο ασφαλιζόμενο οίκημα.
 • Κακόβουλες πράξεις ή δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν 2496/97.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα αν έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας τάξης.
Πακέτο Ασφάλισης Βραχυκυκλώματος2019-02-03T13:59:24+00:00

H κάλυψη βραχυκυκλώματος περιλαμβάνει την αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν συνέπεια υπέρβασης ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, αυτοθέρμανση ή ακόμη και διαρροή ηλεκτρισμού.

Η κάλυψη φωτιάς περιλαμβάνεται εντός του πακέτου πυρός, ωστόσο εδώ καλύπτονται επιπλέον οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι καλωδιώσεις του σπιτιού, καθώς και ο ηλεκτρονικός εξοπλίσμός ακόμη και οι ηλεκτρικές συσκευές.

 

Πακέτο θράυσης Υαλοπινάκων & Καθρεπτών2019-02-03T13:59:40+00:00

Καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης και τοποθέτησης εξωτερικών και εσωτερικών υαλοπινάκων και καθρεπτών συνέπεια θραύσης ακόμη και οξείδωσης.

 

Πακέτο Ασφάλισης Σεισμού2019-02-03T13:59:55+00:00

Καλύπτεται το σύνολο της οικοδομής και του περιεχομένου σε περίπτωση επέλευσης σεισμού.

Επιπλέον με την ενεργοποίηση της κάλυψης του σεισμού ενεργοποιείται μια πλειάδα καλύψεων που αφορούν :

 • Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων
 • Έξοδα μηχανικών και έκδοσης νέων αδειών
 • Κάλυψη δανείου – ενοικίου
 • Κάλυψη παγίων εξόδων (λογαριασμών κτλ)
 • Έξοδα μεταφοράς – μεταστέγασης και ασφάλισης του περιεχομένου
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο

Επίσης παρέχεται κάλυψη από καθίζηση  η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί συνέπεια αιφνίδιας καθίζησης ή ύψωσης ή κατολίσθησης του εδάφους και μπορεί να προξενήσει σοβαρότατες ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου.

Πακέτο Ασφάλισης Πυρός2023-05-12T17:03:01+00:00

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται στα σύγχρονα ασφαλιστήρια κατοικίας και ενεργοποιούνται με την εκδήλωση πυρκαγιάς:

 • Κάλυψη οικοδομής και περιεχομένου με βάση το όριο κάλυψης για τα οποία είναι ασφαλισμένο το οίκημα. Περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν ώστε να επανέρθει το οίκημα στη προ του συμβάντος κατάσταση. Περιλαμβάνει αποζημιώσεις σε αξία καινούργιου για το σύνολο του ασφαλίσματος (οικοδομή και περιεχόμενο).
 • Κάλυψη κατεδάφισης, εκκαθάρισης και αποκομιδής υπολειμμάτων -συντριμμάτων.
 • Αστική ευθύνη σε περίπτωση μετάδοσης της φωτιάς και του καπνού.
 • Κάλυψη ζημιών συνέπεια καπνού.
 • Έξοδα μετακόμισης και προσωρινής μεταστέγασης του περιεχομένου (σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο ).
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο ( επίσης σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο ).
 • Έξοδα έκδοσης νέων αδειών, μηχανικών.
 • Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου ή μισθώματος καθώς και πάγιων εξόδων.
Go to Top