Επιλέξτε την αξία των πάνελ των φωτοβολταϊκών βάση των οποίων θα υπολογιστούν τα κεφάλαια ασφάλισης και αποζημίωσης.