Τα προγράμματα ασφάλισης παρέχουν 2 ειδών καλύψεις αστικής ευθύνης. Η πρώτη αφορά τις περιπτώσεις προξένησης υλικών ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων από καλυπτόμενους κινδύνους και η δεύτερη αφορά κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών ως οικογενειακή αστική ευθύνη.