Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων και υαλοπινάκων ενεργοποιείται σε περίπτωση αιφνίδιας θραύσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς υαλοπίνακες καθώς και σε καθρέπτες εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο του οικήματος. Εκτός της αγοράς καλύπτεται και η τοποθέτηση.