Η κάλυψη παρέχει απώλεια εσόδων για τον ιδιοκτήτη μετά την επέλευση ασφαλίσιμου κινδύνου ο οποίος θα θέσει εκτός λειτουργίας τη φωτοβολταϊκη εγκατάσταση.