Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλυφθεί από τους καλυπτόμενους κινδύνους εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση ασφάλισης και έχει δηλωθεί η αξία του.