Αφορά έξοδα τα οποία έχετε πραγματοποιήσει με σκοπό τη βελτίωση της οικοδομής του κτιρίου. Μπορεί να αφορά βάψιμο τοίχων, τοποθέτηση γυψοσανίδων κτλ.