Ορίστε το είδος της ασφάλισης επιλέγοντας ανάμεσα στην οικοδομή του κτιρίου, το περιεχόμενο ή και τα δύο.