Η κάλυψη παρέχεται σε όλα τα οικήματα ανεξαρτήτου ηλικίας, ωστόσο σε οικήματα νεότερα των 30 ετών (ή ανακαινισμένα πρόσφατα ) η συμμετοχή στα έξοδα μπορεί να είναι μηδενική με 100% κάλυψη, ενώ σε οικήματα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε εξοχικές κατοικίες εφαρμόζεται συμμετοχή στα έξοδα.