Η εξοχική κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί με παρόμοιες καλύψεις όπως ακριβώς και η μόνιμη κατοικία, ωστόσο η συμμετοχή του ιδιοκτήτη  στα έξοδα μπορεί να διαφέρει.