Περιλαμβάνει ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου καθώς και την απώλεια αντικειμένων που αποτελούν τμήμα της οικοσκευής και μπορούν να προκληθούν από:

  • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, διαδηλώσεις και οχλαγωγίες.
  • Από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης ή ακόμη και σε ενέργειες της νόμιμης αρχής προς περιορισμό ή καταστολή της διατάραξης αυτής. Ακόμη και μεμονωμένες περιπτώσεις βανδαλισμού που σκοπό έχουν να προξενήσουν ζημιές στο ασφαλιζόμενο οίκημα.
  • Κακόβουλες πράξεις ή δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν 2496/97.
  • Τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα αν έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας τάξης.