Περιλαμβάνει κάλυψη ζημιών οικοδομής (κουφώματα, πόρτες κτλ) συνέπεια διάρρηξης (και απόπειρα διάρρηξης) με το περιεχομένο του οικήματος που έχει κλαπεί να αποζημιώνεται σε αξία καινούργιου.