Οι ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται στα σύγχρονα ασφαλιστήρια κατοικίας και ενεργοποιούνται με την εκδήλωση πυρκαγιάς:

  • Κάλυψη οικοδομής και περιεχομένου με βάση το όριο κάλυψης για τα οποία είναι ασφαλισμένο το οίκημα. Περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν ώστε να επανέρθει το οίκημα στη προ του συμβάντος κατάσταση. Περιλαμβάνει αποζημιώσεις σε αξία καινούργιου για το σύνολο του ασφαλίσματος (οικοδομή και περιεχόμενο).
  • Κάλυψη κατεδάφισης, εκκαθάρισης και αποκομιδής υπολειμμάτων -συντριμμάτων.
  • Αστική ευθύνη σε περίπτωση μετάδοσης της φωτιάς και του καπνού.
  • Κάλυψη ζημιών συνέπεια καπνού.
  • Έξοδα μετακόμισης και προσωρινής μεταστέγασης του περιεχομένου (σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο ).
  • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο ( επίσης σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο ).
  • Έξοδα έκδοσης νέων αδειών, μηχανικών.
  • Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου ή μισθώματος καθώς και πάγιων εξόδων.