Καλύπτεται το σύνολο της οικοδομής και του περιεχομένου σε περίπτωση επέλευσης σεισμού.

Επιπλέον με την ενεργοποίηση της κάλυψης του σεισμού ενεργοποιείται μια πλειάδα καλύψεων που αφορούν :

  • Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων
  • Έξοδα μηχανικών και έκδοσης νέων αδειών
  • Κάλυψη δανείου – ενοικίου
  • Κάλυψη παγίων εξόδων (λογαριασμών κτλ)
  • Έξοδα μεταφοράς – μεταστέγασης και ασφάλισης του περιεχομένου
  • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο

Επίσης παρέχεται κάλυψη από καθίζηση  η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί συνέπεια αιφνίδιας καθίζησης ή ύψωσης ή κατολίσθησης του εδάφους και μπορεί να προξενήσει σοβαρότατες ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου.