Το πακέτο των καλύψεων περιλαμβάνει:

  • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών – σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης ή και αποχέτευσης
  • Αποστολή υδραυλικού για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαρροής
  • Κάλυψη των εξόδων επισκευής και αποκατάστασης
  • Κάλυψη της ζημιάς που θα προκληθούν τόσο στο περιεχόμενο του σπιτιού, όσο και στην οικοδομή συνέπεια της διαρροής
  • Αστική ευθύνη από τη διάδοση της διαρροής σε γειτονικές οικίες