Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που θα προκληθούν τόσο στην οικοδομή του κτιρίου όσο και στην οικοσκευή συνέπεια :

  • Καταιγίδας
  • Θύελλας
  • Πλημμύρας
  • Χιονιού
  • Παγετού
  • Χαλάζι

Eπιλέον καλύψεις :

Κάλυψη εξόδων άντλησης υδάτων συνέπεια πλημμύρας, παραμονή σε ξενοδοχείο, μεταφορά και μεταστέγαση του περιεχομένου του κτιρίου μέχρι την αποκατάσταση των  ζημιών, ακόμη και την κάλυψη δόσεων του στεγαστικού δανείου όταν οι ζημιές είναι εκτεταμένες και η επισκευή κρατήσει αρκετές ημέρες.