Προυπόθεση για την ασφάλιση μέσω των ασφαλιστικών πακέτων airbnb είναι η λήψη της νόμιμης άδειας για βραχυχρόνιες μισθώσεις