Με την ολοκλήρωση του φακέλου (πραγματογνωμοσύνη και τιμολόγια)  η πληρωμή ολοκληρώνεται συνήθως εντός 10 ημερών.