Η κλοπή και οι ζημιές συνέπεια κλοπής στην οικοδομή ενεργοποιούνται έπειτα από διάρρηξη, εμφανή παραβίαση, αναρρίχηση ή και ληστεία ανώ καλύπτονται με υπο-όριο ακόμα και η κλοπή με αντικλείδι.