Η κάλυψη της απώλειας ενοικίων ενεργοποιείται μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου ο οποίος καθιστά το οίκημα ακατάλληλο για διαμονή με αποτέλεσμα να τερματιστεί η ενοικίαση. Το όριο της κάλυψης ορίζεται στο 10% επί της αξίας του κτιρίου με όριο τα 6000€.