Το συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος με την αποστολή στην ορισμένη από τον ασφαλισμένο διεύθυνση επικοινωνίας του νέου συμβολαίου.