Ο ορισμός της αξίας μπορεί να πραγματοποιηθεί βάση δύο μεθόδων:

  • Τη δήλωση κατασκευαστικής αξίας από τον ιδιοκτήτη καθώς και τη συνολική δήλωση της αξίας της οικοσκευής
  • Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει το προσδιορισμό της αξίας βάση της κατασκευής έτσι έχουμε:

1200€/ τμ αξία οικοδομής και 330€/ τμ αξία οικοσκευής για συνήθη οικήματα.

1260€ /τμ για πιο ακριβές κατασκευές και 385€ /τμ αξία οικοσκευής.

Από 1390€ τμ για πολυτελή κατοικίες με 440€ τμ αξία οικοσκευής.