Παρέχεται συμπληρωματική κάλυψη από σεισμό και καθίζηση.