1. Ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας για αποστολή πραγματογνώμονα.
  2. Προσκόμιση δελτίο συμβάντος από την αρμόδια αστυνομική αρχή με έκθεση κλοπιμαίων.
  3. Αποστολή τιμολογίων σε περίπτωση αγοράς εκλειπόντων μελών της οικοσκευής.
  4. Αποστολή προσφοράς αγοράς νέων αντικειμένων που εκλάπησαν.
  5. Προσφορά για την επιδιόρθωση ζημιών στην οικοδομή (πόρτες, αλουμίνια ) συνέπεια της διάρρηξης.