Ο ταχυδρομικός κώδικας θα μας βοηθήσει στον υπολογισμό του συνόλου των κινδύνων του οικήματος κατατάσσοντάς ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκεται.