Καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε γειτονικά οικήματα – διαμερίσματα λόγω της διάρρηξης των σωληνώσεων.