Η κάλυψη τεχνικής βοήθειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην άμεση επιδιόρθωση ενός σημαντικού τεχνικού προβλήματος καθώς και το περιορισμό της έκτασης της ζημιάς που υπό άλλες συνθήκες λιγότερο άμεσης αντιμετώπισης θα ήταν μεγάλη.

Αναλυτικά προσφέρονται:

 • Παροχή τεχνικών για επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Παροχή τενχικών για επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Παροχή υπηρεσιών για κλειδαριές
 • Αντικατάσταση κρυστάλλων και υαλοπινάκων
 • Υπηρεσίες φύλαξης
 • Προσωρινή αντικατάσταση συσκευών (τηλεόρασης , dvd)
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και αποκομιδής ερειπίων
 • Μεταφορά επίπλων
 • Φύλαξη επίπλων
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο
 • Επείγουσα μεταφορά στη κατοικία