Μπορείτε να ασφαλίσετε το οίκημά σας καθώς και το περιεχόμενου του για κάθε σοβαρό κίνδυνο όπως ακριβώς και ένα κανονικό σπίτι.

Προαιρετικά μπορεί να δοθεί ακόμη και η κάλυψη του σεισμού.