Ο τύπος τη κατοικίας σας παιζει σημαντικότατο ρόλο στον υπολογισμό του συνόλου των ασφαλίσιμων κινδύνων.