Η κάλυψη της κλοπής παρέχεται για μόνιμες αλλά και για εξοχικές κατοικίες και η κάλυψη διαμορφώνεται βάση του πακέτου των καλύψεων που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Η κάλυψη μπορεί να είναι 100% για μόνιμες κατοικίες ενώ στις εξοχικές εφαρμόζεται συμμετοχή του ασφαλισμένου.