Τα μέτρα προστασίας που έχετε λάβει για τη κατοικίας σας προσμετριούνται στην εκτίμηση των κινδύνων της κλοπής, της απόπειρας διάρρηξης, των ζημιών της οικοδομής συνέπεια διάρρηξης καθώς και των κακόβουλων ενεργειών.