Συχνές Ερωτήσεις

Κάλυψη φωτοβολταικών εγκαταστάσεων εντός του συμβολαίου σπιτιού ;

By |2023-05-12T17:26:03+00:001 Οκτωβρίου, 2018||

Μπορείτε να συμπεριλάβετε τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση που χρησιμεύει τόσο για ιδιωτική κατανάλωση όσο και για πώληση του παραγόμενου ρεύματος μέσα στο ίδιο συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας. Για μεγάλες ωστόσο εγκαταστάσεις παρέχονται ξεχωριστά συμβόλαια που παρέχουν πρόσθετες καλύψεις από απώλεια κερδών μέχρι καλύψεις και για μηχανικές βλάβες.

Τι περιλαμβάνει η ασφάλιση AirBnb;

By |2023-05-12T17:31:54+00:001 Οκτωβρίου, 2018||

Η ασφάλιση οικημάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις περιλαμβάνει μια πλειάδα καλύψεων οι οποίες είναι σχεδόν αντίστοιχες με αυτές που λαμβάνει ένα οίκημα που χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση.

Ποιές είναι οι απαραίτητες καλύψεις για ενυπόθηκο σπίτι ;

By |2023-05-12T17:43:43+00:0030 Σεπτεμβρίου, 2018||

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ενυπόθηκων κατοικιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τη κάλυψη από φωτιά, φυσικά φαινόμενα καθώς και το σεισμό. Κρατήστε οτι στα ίδια συμβόλαια μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον καλύψεις παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κάλυψη για το σπίτι όπως η κάλυψη διαρροής σωληνώσεων η κλοπή κτλ.

Με ποιες καλύψεις μπορεί να ασφαλιστεί η εξοχική μου κατοικία ;

By |2023-05-12T17:48:21+00:0030 Σεπτεμβρίου, 2018||

Η εξοχική κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί με παρόμοιες καλύψεις όπως ακριβώς και η μόνιμη κατοικία, ωστόσο η συμμετοχή του ιδιοκτήτη  στα έξοδα μπορεί να διαφέρει.

Από τι με καλύπτει η κάλυψη βραχυκυκλώματος ;

By |2023-05-12T18:04:40+00:0030 Σεπτεμβρίου, 2018||

H κάλυψη ενεργοποιείται καλύπτοντας τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές της οικοδομής από υπέρταση, βραχυκύκλώμα, το σχηματισμού τόξου, αυτοθέρμανση ή διαρροή ηλεκτρισμού.  

Ενοικιάζω διαμέρισμα μπορώ να ασφαλίσω την οικοδομή για βελτιώσεις που έχω πραγματοποιήσει ;

By |2023-05-12T18:06:42+00:0030 Σεπτεμβρίου, 2018||

Μπορείτε να ασφαλίσετε τις βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει στην οικοδομή του οικήματος καθώς και την οικοσκευή σας.  

Go to Top