Η εξοχική κατοικία συνδέεται άμεσα με όμορφες στιγμές, τις διακοπές της οικογένειας, τριήμερα ανάπαυλας και δεκάδες αναμνήσεις.

Σε σχέση με τη μόνιμη κατοικία η εξοχική κατοικείται λιγότερες μέρες το έτος, συνήθως κάποιους μήνες, παρόλα αυτά οι ανάγκες σε εξοπλισμό, συντήρηση καθώς και πάγια έξοδα είναι αντίστοιχες με μια κανονική, μόνιμη κατοικία.

Έτσι παρόλο που τα έξοδα συντήρησης παραμένουν ίδια, η ανάγκη ασφάλισης λόγω ενδεχόμενων κινδύνων που μπορεί να προκύψουν παραμένη αν όχι η ίδια  ακόμη μεγαλύτερη.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι εξοχικές κατοικίες συνήθως ευρίσκονται σε περιοχές έξω από αστικά κέντρα, εκεί που τα φυσικά φαινόμενα παρουσιάζονται πιο έντονα, ενώ ελλοχεύει έντονα ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω συστάδων από δέντρα ή εξαιτίας της χαμηλής θαμνώδης βλάστησης, για να μην αναφερθούμε στις περιπτώσεις που τα οικήματα γίνονται στόχος διαρρηκτών.

Η διαμονή λίγων μηνών ή ακόμη και εβδομάδων το χρόνο καθιστούν τις εξοχικές κατοικίες περισσότερο ευάλωτες σε μεγαλύτερο εύρος κινδύνων από τις μόνιμες. Aυτό παρατηρείται διότι στη περίπτωση των τελευταίων η εκδήλωσή κάποιου κινδύνου θα συνδυαζόταν με μια πιο άμεση αντιμετώπιση, συνέπεια της πιο άμεσης παρατήρησης που θα είχε σαν αποτέλεσμα το περιορισμό της ζημιάς.

Ασφαλίζονται οι εξοχικές κατοικίες και αν ναι τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν  ;

Η αποδοχή προς ασφάλιση μιας εξοχικής κατοικίας, το πακέτο των καλύψεων, καθώς και οι όροι διαφέρουν ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρίες.  Κάποιες εταιρίες παρέχουν πλήρη κάλυψη δίχως περιορισμούς ή ειδικούς όρους, άλλες για να αποδεχτούν προς ασφάλιση μια εξοχική κατοικία θέτουν σαν προϋπόθεση και την ασφάλιση της κύριας, ενώ άλλες που αποδέχονται την ασφάλιση μεταβάλλουν όρια κάλυψης και συμμετοχές στα έξοδα. Η ύπαρξη μέτρων ασφαλείας ωστόσο πάντοτε εκλαμβάνονται θετικά.

Ποιοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι:

  • Όπως αναφέραμε παραπάνω η πάσης φύσεως εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων, θύελλα, παγετός, χιόνι, χαλάζι, πλημμύρα, κεραυνοί.
  • Η πυρκαγιά, είτε προέρχεται από το οίκημα για οποιοδήποτε λόγο, είτε εκτός οικήματος, από το δάσος, συστάδες δέντρων κτλ.
  • Κλοπή περιεχομένου έπειτα από διάρρηξη.

Η σύγκριση και η ανάλυση των ασφαλιστικών καλύψεων θα πρέπει να γίνεται αναλυτικά από τον ενδιαφερόμενο ώστε να γνωρίζει ακριβώς το τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσής του και τυχόν συμμετοχή του στα έξοδα αποκατάστασης, καθώς και τις ασφαλιστικές παροχές που του παρέχει το πακέτο ασφάλισης.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για εξοχικές κατοικίες σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.