Στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των αναγγελιών και των αποζημιώσεων ανά κάλυψη για το 2017 των ασφαλισμένων κατοικιών όπως παρατίθενται στην ετήσια έκθεση της Ε.Α.Ε.Ε

Κατηγορίες Ζημιών για το έτος 2017

Αποζημιώσεις ανά κατηγορία για το έτος 2017

Συγκρίνετε την ασφαλιστική αγορά

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η εξασφάλιση απο την επέλευση ενός από τους πιο καταστροφικούς κινδυνους για το σπίτι

Η φωτιά αποτελεί έναν από τους πιο καταστροφικούς και ταυτόχρονα γρήγορα διαδιδόμενους κινδύνους που μπορεί να προκληθεί και να απειλήσει ένα σπίτι καθώς και τους ενοίκους του.

Οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το ενδεχόμενο φωτιάς μπορεί να περιοριστούν σε αντικείμενα της οικοσκευής αλλά και την οικοδομή του οικήματος, μπορεί ωστόσο να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δωμάτια, ακόμη και την εξολοκλήρου καταστροφή του σπιτιού.

Οι ζημιές στην οικοδομή οφείλονται κυρίως στη θερμότητα που εκλύεται και αφορούν το σκυρόδεμα, τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικούς πίνακες καθώς και  τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ο καπνός που προέρχεται από τη φωτιά.

Πέραν ωστόσο από το κίνδυνο για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο ασφαλισμένο οίκημα πάντοτε ελλοχεύει το ενδεχόμενο της πρόκλησης υλικών ζημιών (και όχι μόνο) σε γειτονικά κτίρια, διαμερίσματα καθώς και κοινόχρηστους χώρους λόγω του ενδεχόμενου της μετάδοσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών το 2017 πραγματοποιήθηκαν 1.108 αναγγελίες για ζημιές από φωτιά με τις συνολικές αποζημιώσεις να ανέρχονται σε 3.620.847€.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πολυασφαλιστήρια κατοικίας σήμερα καλύπτουν το ενδεχόμενο φωτιάς στο ασφαλισμένο σπίτι όταν αυτό προέρχεται από:

 • Εστία της οποίας η φωτιά εξετράπη και μεταδόθηκε σε άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα την εξάπλωσή της.
 • Από έκρηξη χημική ή φυσική η οποία έλαβε χώρα εντός του οικήματος.
 • Συστάδες δέντρων και δασώδη έκταση πλησίον του ασφαλισμένου σπιτιού η οποία ξεκίνησε από άγνωστη αιτία αλλά προξένησε ζημιές στο οίκημα.
 • Συχνή αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς αποτελούν τα βραχυκυκλώματα από ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις (πίνακες κτλ)
 • Kεραυνό
 • Τρομοκρατικές – κακόβουλες ενέργειες

Οι επιπτώσεις από τη πρόκληση φωτιάς μπορεί να είναι περιορισμένες όταν γίνει άμεσα αντιληπτή και οι ένοικοι τη καταπολεμήσουν με ιδία μέσα, ωστόσο μπορεί και να εξελιχθεί σε ένα απολύτως καταστροφικό γεγονός.

Κρατήστε ότι πέραν από τα έξοδα επισκευής της οικοδομής και εκ νέου αγοράς της οικοσκευής, για τον ασφαλισμένο παρουσιάζονται συνεχώς έξοδα, όπως η έκδοση αδειών επισκευής, η μεταστέγαση της οικοσκευής μέχρι το πέρας της επισκευής του σπιτιού, η προσωρινή του διαμονή. Σε όλα αυτά προστίθενται η κάλυψη των πάγιων εξόδων που αφορούν: από τους πάγιους λογαριασμούς μέχρι και τη δόση του στεγαστικού του δανείου.

Ποιές είναι λοιπόν οι ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται στα σύγχρονα ασφαλιστήρια κατοικίας και ενεργοποιούνται με την εκδήλωση του ασφαλισμένου κινδύνου;

 • Κάλυψη οικοδομής και περιεχομένου με βάση τα όρια για τα οποία είναι ασφαλισμένο το οίκημα. Περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν ώστε να επανέλθει το οίκημα στη προ του συμβάντος κατάσταση. Περιλαμβάνει αποζημιώσεις σε αξία καινούργιου για το σύνολο του ασφαλίσματος (οικοδομή και περιεχόμενο)
 • Κάλυψη κατεδάφισης, εκκαθάρισης και αποκομιδής υπολειμμάτων -συντριμμάτων
 • Αστική ευθύνη μετάδοσης της φωτιάς ( σε περίπτωση που αυτό πραγματοποιηθεί)
 • Κάλυψη ζημιών συνέπεια καπνού
 • Έξοδα μετακόμισης και προσωρινής μεταστέγασης του περιεχομένου (σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο )
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο ( επίσης σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο )
 • Ασφαλιστική κάλυψη στο περιεχόμενο που μεταστεγάζεται προσωρινά

Ανάλογα με την εταιρία καλύπτονται

 • Έξοδα έκδοσης νέων αδειών, μηχανικών
 • Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου ή μισθώματος καθώς και πάγιων εξόδων
 • Νομική προστασία
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για όλων των ειδών τις  κατοικίες σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

H ασφάλιση κατοικίας από κλοπή αποτελεί μια από τις πιο περιζήτητες και ουσιώδης ασφαλιστικές καλύψεις του σήμερα.

Διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλισμένου εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη τόσο για το περιεχόμενο της κατοικίας του, όσο και για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρρηξη ή ακόμη και κατά την απόπειρα διάρρηξης.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας το συνολικό ύψος των κλοπών και διαρρήξεων κατοικίας για το 2017 ανήλθε στην επικράτεια σε 22.043 περιπτώσεις. Από αυτές 4.098 εξιχνιάστηκαν, ενώ 2.090 αφορούν απόπειρες με σκοπό τη διάρρηξη.  Η λεία των διαρρηκτών υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ, δίχως να συνυπολογιστούν οι ζημιές που προξενούνται σε εισόδους και κουφώματα κατά την παράνομη είσοδό τους.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, μονίμων αλλά και εξοχικών τείνουν να δαπανούν (και εύλογα) μεγάλα χρηματικά ποσά τοποθετώντας θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα, κουφώματα ασφαλείας αλλά και συναγερμούς με σκοπό να αποτρέψουν το ενδεχόμενο της διάρρηξης.

Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις όπως προκύπτουν από τα στατιστικά, τα μέτρα ασφαλείας των ενοίκων προσπερνιούνται από τους διαρρήκτες. Στόχος των διαρρηκτών γίνονται τόσο οι μόνιμες κατοικίες ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όσο και οι εξοχικές.

Πότε ενεργοποιείται η ασφάλιση από κλοπή

Κατά τη περίπτωση που προξενηθούν ζημιές σε πόρτες και κουφώματα κατά την απόπειρα διάρρηξης. Σε αυτή τη περίπτωση η ασφαλιστική κάλυψη θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για επισκευές ή ακόμη και την αντικατάσταση τμημάτων που ανήκουν στην οικοδομή του κτιρίου( κουφώματα, πόρτες κτλ).

Η δεύτερη περίπτωση συμπεριλαμβάνει τη πρώτη αλλά και τη περίπτωση που οι διαρρήκτες καταφέρουν να ξεπεράσουν τα μέτρα ασφαλείας των ενοίκων και να προχωρήσουν σε κλοπή του περιεχομένου της οικίας.

Πώς υπολογίζεται η αξία του περιεχομένου

Η αξία του περιεχομένου δηλώνεται από τον ασφαλισμένο κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αξία του περιεχομένου υπολογίζεται βάση των τετραγωνικών του οικήματος με μια μέση αξία ανά τετραγωνικό στα 300€. Επίσης δηλώνονται όλα τα αντικείμενα με αξία άνω των 1.500€ ξεχωριστά.

Η αξία της οικοσκευής ασφαλίζεται με βάση 2 κριτήρια κατά την αποζημίωση.

Τη παλαιότητα ή την αξία αποζημίωσης σε καινούργιο.

Στη πρώτη περίπτωση η αξία αποζημίωσης ενός αντικειμένου θα τείνει να φθίνει με το πέρασμα των ετών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το αντικείμενο που εκλάπη θα αποζημιώνεται στη τρέχουσα εμπορική αξία προς αντικατάσταση με καινούργιο.

Ποιά είναι τα βήματα της αποζημίωσης ;

Ο  ασφαλισμένος θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομική αρχή και να δηλώσει το συμβάν.

Δεύτερο βήμα είναι η ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας.

Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσει στην αστυνομία αναλυτικά τα αντικείμενα που εκλάπησαν καθώς και να βοηθήσουν στη καταγραφή των ζημιών εξ αιτίας της διάρρηξης.

Στη συνέχεια θα κληθεί πραγματογνώμονας ο οποίος θα επισκευθεί το ασφαλισμένο οίκημα προς καταγραφή των ζημιών και της οικοσκευής που εκλάπη.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει επίσης να αποδώσει αντίγραφο του συμβάντος από την αστυνομική αρχή στον πραγματογνώμονα.

Ο πραγματογνώμονας στη συνέχεια με έρευνα αγοράς στην οποία συμμετέχει από κοινού και ο ασφαλισμένο  καταλήγει στο ύψος του ποσού της αποζημίωσης.

Πότε ασφαλίζεται η κατοικία και πότε εξαιρείται η κλοπή

Ασφάλιση κατοικίας μπορούν να συνάψουν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών για τις μόνιμες και εξοχικές κατοικίες τους. Ως μόνιμη νοείται η κατοικία από την οποία ο ιδιοκτήτης δεν λείπει για μεγαλύτερο και συνεχόμενο διάστημα των 45 ημερών. Η κάλυψη στις εξοχικές κατοικίες διαφέρει ανά ασφαλιστική εταιρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κάλυψη παρέχεται 100% σε άλλες έπειτα από παράλληλη ασφάλιση και της μόνιμης κατοικίας, ενώ σε ορισμένες η κάλυψη παρέχεται με ποσοστό κάλυψης.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις :

 • Κλοπή Περιεχομένου κατοικίας (οικοσκευή)
 • Ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών
 • Ζημιές οικοδομής συνέπεια διάρρηξης

Ειδικές περιπτώσεις :

 • Καλυψη κοσμηματων
 • Τιμαλφοί
 • Μετρητών
 • Περιεχομένο χρηματοκιβωτίων

Δεν καλύπτονται αντικείμενα τα οποία δεν φυλάσσονται εντός της κατοικίας.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

Η χώρα μας αποτελεί μια από τις πιο σεισμογενής περιοχές της Ευρώπης με τους περισσότερους σεισμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο να γίνονται αντιληπτοί δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρό τους. Τις περισσότερες φορές διακρίνονται για τη μικρή τους ένταση και διάρκεια ωστόσο διαχρονικά έχουν εκδηλωθεί ιδιαίτερα καταστροφικοί σεισμοί οι οποίοι έχουν προξενήσει εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές και είχαν σαν αποτέλεσμα για κάποιους ανθρώπους να αλλάξει η ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η κάλυψη από σεισμό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές καλύψεις έναντι ενός από τους πιο καταστροφικούς κινδύνους. Δε περιορίζεται μόνο στις ζημιές που θα προκληθούν στην οικοδομή του οικήματος, αλλά επεκτείνετε και στη κάλυψη του περιεχομένου που βρίσκεται εντός του σπιτιού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι συνέπεια της ενεργοποίησης της κάλυψης από σεισμό αποτελεί η ενεργοποίηση ενός συμπλέγματος από καλύψεις που συνοδεύουν τον ασφαλισμένο στη μετά του συμβάντος εποχή και που ολοκληρώνονται με τη πλήρη αποκατάσταση της οικίας του.

Πότε ενεργοποιείται η κάλυψη

Έπειτα από ζημιές σε οικοδομή και περιεχόμενο έπειτα από εκδήλωση σεισμικού γεγονότος. Δεν υπάρχει ρήτρα κατώτατου ορίου σε ρίχτερ.

Τι καλύπτει

Παρέχεται κάλυψη εξόδων για όλων των ειδών τις ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για τη πλήρη αποκατάσταση του οικήματος. Σε περίπτωση που κριθεί μη επισκευάσιμο τότε αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου η οικία.

Επιπλέον με την ενεργοποίηση της κάλυψης του σεισμού ενεργοποιείται μια πλειάδα καλύψεων που αφορούν :

 • Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων
 • Έξοδα μηχανικών και έκδοσης νέων αδειών
 • Κάλυψη δανείου – ενοικίου
 • Κάλυψη παγίων εξόδων (λογαριασμών κτλ)
 • Έξοδα μεταφοράς – μεταστέγασης και ασφάλισης του περιεχομένου
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο

Επίσης συμπληρωματικά παρέχεται  και η κάλυψη από καθίζηση  η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί συνέπεια αιφνίδιας καθίζησης ή ύψωσης ή κατολίσθησης του εδάφους και μπορεί να προξενήσει σοβαρότατες ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

Η κάλυψη καιρικών φαινομένων αφορά τη κάλυψη ζημιών που θα προξενηθούν στην οικοδομή και το περιεχόμενο του ασφαλισμένου οικήματος συνέπεια καταιγίδας, θύελλας, πλημμύρας, χιονιού, παγετού καθώς και από χαλάζι.

Οι καλύψεις παρουσιάζουν συχνότερη εφαρμογή ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθέτηση του οικήματος και αυτό διότι σε άλλες περιοχές παρουσιάζονται συχνά ισχυροί άνεμοι (άνω των 7 μποφόρ), ενώ σε άλλες περιπτώσεις πλημμύρες λόγω της έντονης και συχνής  βροχόπτωσης και σε βορειότερες περιοχές ζημιές που προξενούνται κυρίως από παγετό, χαλάζι και χιόνι.

Καταλυτικό ρόλο παίζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς συντήρησης φρεατίων και εκπόνησης αντιπλημμυρικών έργων από τους δήμους.

Μια από τις συχνότερες καλύψεις φυσικών φαινομένων που ενεργοποιούνται είναι αυτή της πλημμύρας με τη ταυτόχρονη ενεργοποίηση της κάλυψης για άντληση υδάτων.

Η κάλυψη από πλημμύρα λειτουργεί καλύπτοντας τις ζημιές που θα προκληθούν στην οικοδομή και το περιεχόμενο του σπιτιού, ενώ μπορεί ανάλογα με την  έκταση της ζημιάς να οδηγήσει στη ταυτόχρονη ενεργοποίηση συμπλέγματος από καλύψεις όπως : η παραμονή σε ξενοδοχείο, η μεταφορά και μεταστέγαση του περιεχομένου του κτιρίου μέχρι την αποκατάσταση των  ζημιών, ακόμη και την κάλυψη δόσεων του στεγαστικού δανείου όταν οι ζημιές είναι εκτεταμένες και η επισκευή κρατήσει αρκετές μέρες.

Από που μπορεί να προέλθει η πλημμύρα:

 • Έντονη καταιγίδα
 • Κατακλυσμός από θαλάσσια ύδατα εξαιρουμένου του παλιρροϊκού κύματος
 • Από υπερχείλιση ή παρέκκλιση φυσικών ή τεχνιτών υδατορευμάτων ( ποτάμια, λίμνες, φράγματα κτλ)
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δημόσιου δικτύου παροχής ύδατος
 • Εισροή υδάτων από άλλη αιτία η οποία δε προέρχεται από το ασφαλιζόμενο οίκημα

Η κάλυψη λόγω θύελλας ενεργοποιείται για ζημιές που θα προξενηθούν στην οικοδομή και το περιεχόμενου του οικήματος συνέπεια ισχυρών ανέμων που πνέουν στη περιοχή. Η αποζημίωση καταβάλλεται έπειτα από έκθεση πραγματογνώμονα και τη προσκόμιση ενημερωτικού δελτίου από την Ε.Μ.Υ. Ανά ασφαλιστική εταιρία το όριο της ταχύτητας του ανέμου πάνω από το οποίο ενεργοποιείται η κάλυψη διαφέρει,  η συχνότερη δε βάση ορίζεται στα 7 μποφόρ.

Η κάλυψη ακραίων φαινομένων όπως χαλαζιού, παγετού και  χιονόπτωσης  ενεργοποιείται με προσκόμιση ενημερωτικού δελτίου από την Ε.Μ.Υ και παράλληλη έκθεση πραγματογνώμονα. Είναι αρκετά συχνές οι περιπτώσεις ζημιών στην οικοδομή λόγω παγετού, ειδικότερα στις σωληνώσεις του κτιρίου καθώς και του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Καλύπτονται επίσης οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο οίκημα από χιονόπτωση ιδίως από το βάρος του συσσωρευμένου όγκου χιονιού στην οροφή του κτιρίου.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

Παρατηρείται κυρίως σε κατοικίες αρκετών ετών όμως μπορεί να προκληθούν και σε νεότερα οικήματα. Αιτίες των διαρρήξεων μπορεί να αποτελούν κακοτεχνίες, αστοχίες υλικού καθώς και απότομες αυξομειώσεις στη πίεση.

H διαρροή που μπορεί να προκληθεί από τη διάρρηξη των σωληνώσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην οικοσκευή του σπιτιού, ωστόσο αρκετές φορές παρατηρείται και η προξένηση ζημιών σε γειτονικές οικίες σε διαφορετικά επίπεδα (ειδικότερα πολυκατοικίες).

Οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν μια πλειάδα καλύψεων για τη συγκεκριμένη περίπτωση που περιλαμβάνει:

 • Αποστολή υδραυλικού για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαρροής
 • Κάλυψη των εξόδων επισκευής και αποκατάστασης
 • Κάλυψη της ζημιάς που θα προκληθούν στο περιεχόμενο του σπιτιού συνέπεια της διαρροής
 • Αστική ευθύνη από τη διάδοση της διαρροής σε γειτονικές οικίες

Προσοχή

Για τη παροχή των καλύψεων αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες θέτουν ηλικιακό όριο έως και 30 έτη από τη κατασκευή του σπιτιού, εκτός αν έχουν ανανεωθεί οι σωληνώσεις τα τελευταία έτη ή το οίκημα είναι ασφαλισμένο με τη κάλυψη διάρρηξης σωληνώσεων τα τελευταία 10 έτη.

Η παροχή είναι εξαιρετικά σημαντική ειδικά σε διαμερίσματα όπου η διαρροή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα (υγρασία κτλ) τόσο στο ίδιο το σπίτι όσο και σε γειτονικά διαμερίσματα ειδικά κατώτερων ορόφων (ενεργοποίηση αστικής ευθύνης).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από εμφανή φθορά στις σωληνώσεις ή βαθμιαία επιδείνωση κάποιου ήδη υπάρχοντος προβλήματος ή ακόμη και τροποποιήσεις στο σύστημα των σωληνώσεων πέραν του αρχικού σχεδιασμού από το κατασκευαστή.

Αναλυτικότερα οι αναγγελίες ζημιών για το 2017 έφτασαν τις 1.861 τις περισσότερες από κάθε άλλη κάλυψη, με το σύνολο των αποζημιώσεων να αγγίζει τα 1.973.461€.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για όλων των ειδών τις  κατοικίες σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

H κάλυψη των κακόβουλων πράξεων αποτελεί τη κυριότερη άμυνα για τους ιδιοκτήτες  κατοικιών απέναντι σε δράστες που στόχο δεν έχουν τη κλοπή, αλλά τη προξένηση ζημιών που δύσκολα μπορούν να εκτρέψουν τα διάφορα μέτρα προστασίας των ενοίκων. Οι ζημιές που προκαλούνται από κακόβουλα κίνητρα μπορεί να είναι εκτεταμένες (βανδαλισμοί) και πάσης φύσεως (εμπρησμοί).

Από την υπάρχουσα κάλυψη καλύπτονται οι απώλειες αντικειμένων καθώς και οι υλικές ζημιές στην οικοδομή και το περιεχόμενο του ασφαλισμένου οικήματος από οποιαδήποτε αιτία, η οποία προέρχεται από :

 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, διαδηλώσεις και οχλαγωγίες.
 • Από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης ή ακόμη και σε ενέργειες της νόμιμης αρχής προς περιορισμό ή καταστολή της διατάραξης αυτής. Ακόμη και μεμονωμένες περιπτώσεις βανδαλισμού που σκοπό έχουν να προξενήσουν ζημιές στο ασφαλιζόμενο οίκημα.
 • Κακόβουλες πράξεις ή δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν 2496/97.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα αν έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας τάξης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για την ασφάλιση του οικήματος, αλλά να λαμβάνονται όλα εκείνα τα προληπτικά καθημερινά μέτρα (ασφάλιση παραθύρων, θυρών κτλ).

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για όλων των ειδών τις  κατοικίες σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

Η εκδήλωση βραχυκυκλώματος μπορεί να επηρεάσει τις σταθερές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου οικήματος όπως ο ηλεκτρικός  πίνακας  καθώς και τις καλωδιώσεις της οικοδομής (πρίζες κτλ). Μπορεί ωστόσο να προκαλέσει  ηλεκτρικές βλάβες σε ανελκυστήρες και ηλεκτρικά μηχανήματα ακόμη και τις ίδιες τις ηλεκτρικές συσκευές της οικοσκευής.

Από που μπορεί να προέρχεται :

Από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, αυτοθέρμανση ή ακόμη και διαρροή ηλεκτρισμού.

Συνέπεια του βραχυκυκλώματος μπορεί να είναι ακόμη και η εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η κάλυψη μπορεί να διαφέρει ανά ασφαλιστική εταιρία και μπορεί: είτε να περιορίζεται στη κάλυψη του ηλεκτρικού πίνακα και των καλωδιώσεών του, είτε να επεκτείνεται με τη κάλυψη ηλεκτρικών μηχανών όπως οι ανελκυστήρες, μπορεί ακόμη και να περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές συσκευές της οικοσκευής και τη πλήρη κάλυψή τους αρκεί να μην ευρίσκονται εντός της εγγύησής τους.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για όλων των ειδών τις  κατοικίες σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

Η κάλυψη θραύσης υαλοπινάκων καλύπτει την αξία υαλοπινάκων – κρυστάλλων θυρών, παραθύρων και καθρεπτών που θραύστηκαν από οποιαδήποτε αιτία εξαιρουμένης της περίπτωσης σεισμού, εκτός και αν συμπεριλαβάνεται στη κάλυψη του οικήματος.

Στην αποζημίωση συμπεριλαμβάνονται τόσο τα έξοδα αγοράς και μεταφοράς, όσο και τοποθέτησης.

Σύνηθες περίοδο αναμονής για την ενεργοποίηση της κάλυψης θέτονται οι 2 μήνες.

Προυπόθεση για τη καταβολή είναι η αποστολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων ( τιμολόγιο – απόδειξη παροχής υπηρεσιών) πραγματοποίησης εξόδων, εκτός αν έχει υπάρξει διαφορετική συνεννόηση με την ασφαλιστική εταιρία.

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 268 αναγγελίες ζημιάς με το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων να φτάνει τα 135.521€.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για όλων των ειδών τις  κατοικίες σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

Συγκρίνετε την ασφαλιστική αγορά

Ζητήστε προσφορά

Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες εξασφαλίζει ευελιξία και πλειάδα επιλογών ασφάλισης για τους ασφαλισμένους μας από κάθε κίνδυνο