Στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των αναγγελιών και των αποζημιώσεων ανά κάλυψη για το 2021 των ασφαλισμένων κατοικιών όπως παρατίθενται στην ετήσια έκθεση της Ε.Α.Ε.Ε

Κατηγορίες Ζημιών για το έτος 2021

Αποζημιώσεις ανά κατηγορία για το έτος 2021

Σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα online

Η εξασφάλιση απο την επέλευση ενός από τους πιο καταστροφικούς κινδυνους για το σπίτι

Η φωτιά αποτελεί έναν από τους πιο καταστροφικούς και ταυτόχρονα γρήγορα διαδεδόμενους κινδύνους που μπορεί να προκληθεί και να απειλήσει οποιοδήποτε σπίτι καθώς και τους ενοίκους του.

Οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το ενδεχόμενο φωτιάς μπορεί να περιοριστούν σε αντικείμενα της οικοσκευής μπορεί ωστόσο να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην οικοδομή, ακόμη και την εξολοκλήρου καταστροφή του σπιτιού.

Οι ζημιές στην οικοδομή οφείλονται κυρίως στη θερμότητα που εκλύεται και αφορούν το σκυρόδεμα, τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικούς πίνακες καθώς και  τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ο καπνός που προέρχεται από τη φωτιά.

Πέραν ωστόσο από το κίνδυνο για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο ασφαλισμένο οίκημα πάντοτε ελλοχεύει το ενδεχόμενο της πρόκλησης υλικών ζημιών σε γειτονικά κτίρια, διαμερίσματα καθώς και κοινόχρηστους χώρους λόγω του ενδεχόμενου της μετάδοσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών το 2021 πραγματοποιήθηκαν 965 αναγγελίες για ζημιές από φωτιά με τις συνολικές αποζημιώσεις να ανέρχονται σε 12.668.000€.

Tα πολυασφαλιστήρια κατοικίας σήμερα καλύπτουν το ενδεχόμενο φωτιάς στο ασφαλισμένο σπίτι όταν αυτό προέρχεται από:

 • Εστία της οποίας η φωτιά εξετράπη και μεταδόθηκε σε άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα την εξάπλωσή της.
 • Από έκρηξη χημική ή φυσική η οποία έλαβε χώρα εντός του οικήματος.
 • Συστάδες δέντρων και δασώδη έκταση πλησίον του ασφαλισμένου σπιτιού η οποία ξεκίνησε από άγνωστη αιτία αλλά προξένησε ζημιές στο οίκημα.
 • Συχνή αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς αποτελούν τα βραχυκυκλώματα από ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις (πίνακες κτλ)
 • Kεραυνό
 • Τρομοκρατικές – κακόβουλες ενέργειες

Οι επιπτώσεις από τη πρόκληση φωτιάς μπορεί να είναι περιορισμένες όταν γίνει άμεσα αντιληπτή και οι ένοικοι τη καταπολεμήσουν με ιδία μέσα, ωστόσο μπορεί και να εξελιχθεί σε ένα απολύτως καταστροφικό γεγονός.

Κρατήστε ότι πέραν από τα έξοδα επισκευής της οικοδομής και εκ νέου αγοράς της οικοσκευής, για τον ασφαλισμένο παρουσιάζονται συνεχώς έξοδα, όπως η έκδοση αδειών επισκευής, η μεταστέγαση της οικοσκευής μέχρι το πέρας της επισκευής του σπιτιού, η προσωρινή του διαμονή. Σε όλα αυτά προστίθενται η κάλυψη των πάγιων εξόδων που αφορούν: από τους πάγιους λογαριασμούς μέχρι και τη δόση του στεγαστικού του δανείου.

Ποιές είναι λοιπόν οι ασφαλιστικές καλύψεις που προβλέπονται στα σύγχρονα ασφαλιστήρια κατοικίας και ενεργοποιούνται με την εκδήλωση του ασφαλισμένου κινδύνου;

 • Κάλυψη οικοδομής και περιεχομένου με βάση τα όρια για τα οποία είναι ασφαλισμένο το οίκημα. Περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν ώστε να επανέλθει το οίκημα στη προ του συμβάντος κατάσταση. Περιλαμβάνει αποζημιώσεις σε αξία καινούργιου για το σύνολο του ασφαλίσματος (οικοδομή και περιεχόμενο).
 • Κάλυψη κατεδάφισης, εκκαθάρισης και αποκομιδής υπολειμμάτων -συντριμμάτων.
 • Αστική ευθύνη μετάδοσης της φωτιάς.
 • Κάλυψη ζημιών συνέπεια καπνού.
 • Έξοδα μετακόμισης και προσωρινής μεταστέγασης του περιεχομένου (σε περίπτωση που το οίκημα θεωρηθεί μη κατοικίσιμο ).
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο.
 • Έξοδα έκδοσης νέων αδειών, μηχανικών.
 • Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου ή ενοικίων (αφορά και τους ιδιοκτήτες).

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για όλων των ειδών τις  κατοικίες σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.

H ασφάλιση κατοικίας από κλοπή αποτελεί μια από τις πιο περιζήτητες και ουσιώδης ασφαλιστικές καλύψεις του σήμερα.

Διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλισμένου εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη τόσο για το περιεχόμενο της κατοικίας του, όσο και για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρρηξη ή ακόμη και κατά την απόπειρα διάρρηξης.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας το συνολικός αριθμός των διαρρήξεων για το 2022 ανήλθε στην επικράτεια σε 15.760 περιπτώσεις. Από αυτές ανεξιχνίαστες παρέμειναν οι 13.527 μέχρι τέλη του 2022.  Η λεία των διαρρηκτών υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ, δίχως να συνυπολογιστούν οι ζημιές που προξενούνται σε εισόδους και κουφώματα κατά την παράνομη είσοδό τους.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, μονίμων αλλά και εξοχικών τείνουν να δαπανούν (και εύλογα) μεγάλα χρηματικά ποσά τοποθετώντας θωρακισμένες πόρτες και κουφώματα ασφαλείας, κάγκελα αλλά και συναγερμούς με σκοπό να αποτρέψουν το ενδεχόμενο της διάρρηξης.

Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις όπως προκύπτουν από τα στατιστικά, τα μέτρα ασφαλείας των ενοίκων προσπερνιούνται από τους διαρρήκτες ενώ στόχος των διαρρηκτών γίνονται τόσο οι μόνιμες κατοικίες ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όσο και οι εξοχικές.

Πότε ενεργοποιείται η ασφάλιση από κλοπή

Όταν υπάρξη διάρρηξη και αφαίρεση της οικοσκευή ενώ συνήθως προξενούνται και ζημιές σε πόρτες και κουφώματα. Σε αυτή τη περίπτωση η ασφαλιστική κάλυψη θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για τα αντικέιμενα που εκλπάησαν καθώς και για επισκευές ή ακόμη και την αντικατάσταση τμημάτων που ανήκουν στην οικοδομή του κτιρίου (κουφώματα, πόρτες κτλ).

Πώς υπολογίζεται η αξία του περιεχομένου

Η αξία του περιεχομένου δηλώνεται από τον ασφαλισμένο κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αξία του περιεχομένου υπολογίζεται και βάση των τετραγωνικών του οικήματος με μια μέση αξία ανά τετραγωνικό στα 300€ με 400€. Επίσης δηλώνονται όλα τα ειδικά αντικείμενα με αξία άνω των 2.000€ ξεχωριστά για τις μόνιμες κατοικίες και 750€ για τις εξοχικές (πίνακες, γλυπτά, μουσικά όργανα κτλ).

Οι ασφαλιστικές καλύψεις :

 • Κλοπή Περιεχομένου κατοικίας (οικοσκευή).
 • Ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών.
 • Ζημιές οικοδομής συνέπεια διάρρηξης.

Δεν καλύπτονται αντικείμενα τα οποία δεν φυλάσσονται εντός της κατοικίας.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online τη καλυψή σας μέσω της ειδικής φόρμας που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα.

Η χώρα μας αποτελεί μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης με τους περισσότερους σεισμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο να γίνονται αντιληπτοί δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρό τους. Τις περισσότερες φορές διακρίνονται για τη μικρή τους ένταση και διάρκεια ωστόσο διαχρονικά έχουν εκδηλωθεί ιδιαίτερα καταστροφικοί σεισμοί οι οποίοι έχουν προξενήσει εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές και είχαν σαν αποτέλεσμα για κάποιους ανθρώπους να αλλάξει η ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η κάλυψη από σεισμό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές καλύψεις έναντι ενός από τους πιο καταστροφικούς κινδύνους. Δε περιορίζεται μόνο στις ζημιές που θα προκληθούν στην οικοδομή του οικήματος, αλλά επεκτείνετε και στη κάλυψη του περιεχομένου που βρίσκεται εντός του σπιτιού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι συνέπεια της ενεργοποίησης της κάλυψης από σεισμό αποτελεί η ενεργοποίηση ενός συμπλέγματος από καλύψεις που συνοδεύουν τον ασφαλισμένο στη μετά του συμβάντος χρονική περίοδο και που ολοκληρώνονται με τη πλήρη αποκατάσταση της οικίας του.

Πότε ενεργοποιείται η κάλυψη

Έπειτα από ζημιές σε οικοδομή και περιεχόμενο έπειτα από εκδήλωση σεισμικού γεγονότος.

Τι καλύπτει

Παρέχεται κάλυψη εξόδων για όλων των ειδών τις ενέργειες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για τη πλήρη αποκατάσταση του οικήματος. Σε περίπτωση που η κατοικία κριθεί μη επισκευάσιμη τότε αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου.

Επιπλέον με την ενεργοποίηση της κάλυψης του σεισμού ενεργοποιείται μια πλειάδα καλύψεων που αφορούν :

 • Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων
 • Έξοδα μηχανικών και έκδοσης νέων αδειών
 • Κάλυψη δανείου
 • Απώλεια ενοικίου
 • Έξοδα μεταφοράς – μεταστέγασης και ασφάλισης του περιεχομένου
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο

Επίσης συμπληρωματικά παρέχεται  και η κάλυψη από καθίζηση η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί συνέπεια αιφνίδιας καθίζησης ή ύψωσης ή κατολίσθησης του εδάφους και μπορεί να προξενήσει σοβαρότατες ζημιές στην οικοδομή του κτιρίου.

Η κάλυψη καιρικών φαινομένων αφορά τη κάλυψη ζημιών που θα προξενηθούν στην οικοδομή και το περιεχόμενο του ασφαλισμένου οικήματος συνέπεια καταιγίδας, θύελλας, πλημμύρας, χιονιού, παγετού καθώς και από χαλάζι.

Οι καλύψεις παρουσιάζουν συχνότερη εφαρμογή ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθέτηση του οικήματος και αυτό διότι σε άλλες περιοχές παρουσιάζονται συχνά ισχυροί άνεμοι (άνω των 7 μποφόρ), ενώ σε άλλες περιπτώσεις πλημμύρες λόγω της έντονης και συχνής  βροχόπτωσης και σε βορειότερες περιοχές ζημιές που προξενούνται κυρίως από παγετό, χαλάζι και χιόνι.

Μια από τις συχνότερες καλύψεις φυσικών φαινομένων που ενεργοποιούνται είναι αυτή της πλημμύρας με τη ταυτόχρονη ενεργοποίηση της κάλυψης για άντληση υδάτων.

Η κάλυψη από πλημμύρα λειτουργεί καλύπτοντας τις ζημιές που θα προκληθούν στην οικοδομή και το περιεχόμενο του σπιτιού, ενώ μπορεί ανάλογα με την  έκταση της ζημιάς να οδηγήσει στη ταυτόχρονη ενεργοποίηση συμπλέγματος από καλύψεις όπως : η παραμονή σε ξενοδοχείο, η μεταφορά και μεταστέγαση του περιεχομένου του κτιρίου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών, ακόμη και την κάλυψη δόσεων του στεγαστικού δανείου ή απώλειας ενοικίου όταν οι ζημιές είναι εκτεταμένες και η επισκευή κρατήσει για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η κάλυψη λόγω θύελλας ενεργοποιείται για ζημιές που θα προξενηθούν στην οικοδομή και το περιεχόμενου του οικήματος συνέπεια ισχυρών ανέμων που πνέουν στη περιοχή. Η αποζημίωση καταβάλλεται έπειτα από έκθεση πραγματογνώμονα και τη προσκόμιση ενημερωτικού δελτίου από την Ε.Μ.Υ.

Η κάλυψη ακραίων φαινομένων όπως χαλαζιού, παγετού και  χιονόπτωσης  ενεργοποιείται επίσης με προσκόμιση ενημερωτικού δελτίου από την Ε.Μ.Υ και παράλληλη έκθεση πραγματογνώμονα. Είναι αρκετά συχνές οι περιπτώσεις ζημιών στην οικοδομή λόγω παγετού, ειδικότερα στις σωληνώσεις του κτιρίου.

Καλύπτονται επίσης οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο οίκημα από χιονόπτωση ιδίως από το βάρος του συσσωρευμένου όγκου χιονιού στην οροφή του κτιρίου.

Παρατηρείται κυρίως σε κατοικίες αρκετών ετών όμως μπορεί να προκληθούν και σε νεότερα οικήματα. Αιτίες των διαρρήξεων μπορεί να αποτελούν κακοτεχνίες, αστοχίες υλικού καθώς και απότομες αυξομειώσεις στη πίεση ακόμα και ο παγετός.

H διαρροή που μπορεί να προκληθεί από τη διάρρηξη των σωληνώσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην οικοσκευή του σπιτιού, ωστόσο αρκετές φορές παρατηρείται και προξένηση ζημιών σε γειτονικές οικίες σε διαφορετικά επίπεδα (ειδικότερα πολυκατοικίες).

Η ασφαλιστική κάλυψη της θραύσης σωληνώσεων παρέχει μια πλειάδα από παροχές όπως:

 • Αποστολή υδραυλικού για τον άμεσο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση της διαρροής.
 • Κάλυψη των εξόδων επισκευής και αποκατάστασης.
 • Κάλυψη της ζημιάς που θα προκληθεί στο περιεχόμενο του σπιτιού συνέπεια της διαρροής.
 • Αστική ευθύνη από τη διάδοση της διαρροής σε γειτονικές οικίες.

Προσοχή

Η κάλυψη παρέχεται σε όλα τα οικήματα ωστόσο για εξοχικές κατοικίες και οικήματα άνω των 30 ετών προβλέπεται συμμετοχή του ιδιοκτήτη.

Η παροχή είναι εξαιρετικά σημαντική ειδικά σε διαμερίσματα όπου η διαρροή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα (υγρασία κτλ) τόσο στο ίδιο το σπίτι όσο και σε γειτονικά διαμερίσματα ειδικά κατώτερων ορόφων (ενεργοποίηση αστικής ευθύνης).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από εμφανή φθορά στις σωληνώσεις ή βαθμιαία επιδείνωση κάποιου ήδη υπάρχοντος προβλήματος ή ακόμη και τροποποιήσεις στο σύστημα των σωληνώσεων πέραν του αρχικού σχεδιασμού από το κατασκευαστή.

Αναλυτικότερα οι αναγγελίες ζημιών για το 2017 έφτασαν τις 1.861 τις περισσότερες από κάθε άλλη κάλυψη, με το σύνολο των αποζημιώσεων να αγγίζει τα 1.973.461€.

H κάλυψη των κακόβουλων πράξεων αποτελεί τη κυριότερη άμυνα για τους ιδιοκτήτες  κατοικιών απέναντι σε δράστες που στόχο δεν έχουν τη κλοπή, αλλά τη προξένηση ζημιών που δύσκολα μπορούν να εκτρέψουν τα διάφορα μέτρα προστασίας των ενοίκων. Οι ζημιές που προκαλούνται από κακόβουλα κίνητρα μπορεί να είναι εκτεταμένες (βανδαλισμοί) και πάσης φύσεως (εμπρησμοί).

Από την υπάρχουσα κάλυψη καλύπτονται οι απώλειες αντικειμένων καθώς και οι υλικές ζημιές στην οικοδομή και το περιεχόμενο του ασφαλισμένου οικήματος από οποιαδήποτε αιτία, η οποία προέρχεται από :

 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, διαδηλώσεις και οχλαγωγίες.
 • Από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διατάραξη της δημόσιας τάξης ή ακόμη και σε ενέργειες της νόμιμης αρχής προς περιορισμό ή καταστολή της διατάραξης αυτής. Ακόμη και μεμονωμένες περιπτώσεις βανδαλισμού που σκοπό έχουν να προξενήσουν ζημιές στο ασφαλιζόμενο οίκημα.
 • Κακόβουλες πράξεις ή δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν 2496/97.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα αν έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας τάξης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για την ασφάλιση του οικήματος, αλλά να λαμβάνονται όλα εκείνα τα προληπτικά καθημερινά μέτρα (ασφάλιση παραθύρων, θυρών κτλ).

Η εκδήλωση βραχυκυκλώματος μπορεί να επηρεάσει τις σταθερές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου οικήματος όπως ο ηλεκτρικός  πίνακας  καθώς και τις καλωδιώσεις της οικοδομής (πρίζες κτλ).

Από που μπορεί να προέρχεται :

Από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, αυτοθέρμανση ή ακόμη και διαρροή ηλεκτρισμού.

Συνέπεια του βραχυκυκλώματος μπορεί να είναι ακόμη και η εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η κάλυψη θραύσης υαλοπινάκων καλύπτει την αξία υαλοπινάκων – κρυστάλλων θυρών, παραθύρων και καθρεπτών που θραύστηκαν από οποιαδήποτε αιτία εξαιρουμένης της περίπτωσης σεισμού, εκτός και αν συμπεριλαβάνεται στη κάλυψη του οικήματος.

Στην αποζημίωση συμπεριλαμβάνονται τόσο τα έξοδα αγοράς και μεταφοράς, όσο και τοποθέτησης.

Προυπόθεση για τη καταβολή είναι η αποστολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων ( τιμολόγιο – απόδειξη παροχής υπηρεσιών) πραγματοποίησης εξόδων, εκτός αν έχει υπάρξει διαφορετική συνεννόηση με την ασφαλιστική εταιρία.

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 268 αναγγελίες ζημιάς με το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων να φτάνει τα 135.521€.

Σχεδιάστε τη δική σας ασφάλεια σπιτιού online