Το περιεχόμενο της κατοικίας  αποτελεί από μόνo τoυ μια ολόκληρη περιουσία. Έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισμός και δεκάδες άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης αποτελούν την οικοσκευή του σπιτιού τα οποία είναι απαραίτητα στη καθημερινότητα των ενοίκων.

Η επέλευση ενός κινδύνου πέραν από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στην οικοδομή του κτιρίου μπορεί να προξενήσει επίσης διευρυμένες ζημιές και στην οικοσκευή, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος αποκατάστασης επηρεάζοντας το τρόπο ζωής των ενοίκων.

Το περιεχόμενο ή αλλιώς οικοσκευή μπορεί να ασφαλιστεί για μια πλειάδα κινδύνων ταυτόχρονα με την οικοδομή του οικήματος, εφόσον ο ένοικος είναι και ιδιοκτήτης ή ακόμη και ξεχωριστά εφόσον είναι ενοικιαστής.

Στη περίπτωση των ενοικιαστών παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμπληρωματικά με την οικοσκευή να ασφαλίστουν και τυχόν βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιήσει, όπως προσθήκες γυψοσανίδας, επιπλέον βαψίματα, κουφώματα κτλ.

Η αξία ασφάλισης της οικοσκευής ενός σύνηθες σπιτιού υπολογίζεται στα 300€ ανά τμ, ωστόσο κάθε περίπτωση ασφάλισης μπορεί να αξιολογηθεί ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση αντικείμενα οικοσκευής με αξία άνω των 1.500€ θα πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά, ενώ θα πρέπει να αναζητούνται ειδικές καλύψεις για κοσμήματα, τιμαλφή, συλλογές, έργα τέχνης, χρηματικά ποσά, πιστωτικές κάρτες και επιταγές.

Πρώτη ασφάλιση η κλοπή περιεχομένου

Η κλοπή αποτελεί έναν από τους πιο σύνηθες κινδύνους για την οικοσκευή. Συνολικά 23.000 διαρρήξεις πραγματοποιήθηκαν το 2017 με λεία εκατομμύριων ευρώ με μόλις 4.000 από αυτές να έχουν εξιχνιαστεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι διαρρήκτες βρήκαν το τρόπο να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας που είχαν εγκαταστήσει οι ένοικοι.

Ακολουθούν η φωτιά η οποία είναι εξαιρετικά καταστρεπτική, ο σεισμός, το βραχυκύκλωμα συσκευών καθώς και η θραύση υαλοπινάκων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αναγγελίες ζημιών και το ύψος των αποζημιώσεων ανά κατηγορία για το 2017  εδώ.

Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες που αναζητούν ασφάλιση οικοσκευής.

Θα πρέπει να προσέχουν ενδεχόμενες απαλλαγές-συμμετοχές σε έξοδα αντικατάστασης τμημάτων της οικοσκευής. Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες μπορεί να καλύπτουν 100% την απώλεια της οικοσκευής πχ από ενδεχόμενο κλοπής, ενώ άλλες να εφαρμόζουν απαλλαγές, ποσοστιαίες 5% ή 10% ή ελάχιστες πχ 500€ ή συνδυασμό και των δύο.

Σημαντική παράμετρο αποτελεί αν η κάλυψη παρέχεται και για αντικείμενα στο περιβάλλον χώρο του σπιτιού και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις.

Αν παρέχεται ασφάλιση αντικειμένων αξίας, όπως κοσμήματα, τιμαλφή, συλλογές, έργα τέχνης και υπό ποιες προϋποθέσεις πχ φύλαξη κοσμημάτων σε πακτωμένο χρηματοκιβώτιο και μέχρι ποιό ύψος αποζημίωσης.

Κάλυψη βραχυκυκλώματος συσκευών περάν από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν το βραχυκύκλωμα του ηλεκτρονικού πίνακα και των καλωδιώσεών του, πρίζες κτλ ωστόσο κάποιες προσφέρουν κάλυψη για πολύ περισσότερα, όπως το βραχυκύκλωμα ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (πχ ανελκυστήρα )  ακόμη και των ιδίων των ηλεκτρικών συσκευών της οικοσκευής.

Κάλυψη μεταφοράς, στέγασης και ασφάλισης του περιεχομένου σε περίπτωση επέλευσης του καλυπτόμενου κινδύνου και μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς.

Όρος πρόνοιας, εδώ δώστε ιδιαίτερη προσοχή διότι αποτελεί μια ειδική και πολύ σημαντική παροχή. Όρος πρόνοιας εγγυάται ότι κατά την αποζημίωση ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί με βάση τη τρέχουσα αξία της οικοσκευής ακόμη και αν κατά τη σύναψη του συμβολαίου η αξία που είχε δηλωθεί ήταν έως και 20% μικρότερη. Με το τρόπο αυτό ο ασφαλισμένος καλύπτεται σε περίπτωση μη ηθελημένης υποασφάλισης ή απλά της διαχρονικής αγοράς νέων τμημάτων της οικοσκευής που αύξησαν τη συνολική της αξία αλλά δε δηλώθηκαν κατά την αγορά τους.

Αξία καινούργιου ή παλαιότητα ;

Η αξία ασφάλισης και κατά συνέπεια αποζημίωσης της οικοσκευής  σχετίζεται με την επιλογή υπολογισμού σε αξία καινούργιου ή σε αξία με παλαιότητα.

Με την επιλογή ασφάλισης σε αξία καινούργιου ο ασφαλισμένος διασφαλίζει την άμεση αντικατάσταση με καινούργια οικοσκευή διασφαλίζοντας την αξία που έχει δαπανήσει.

Η αξία σε παλαιότητα σημαίνει ότι η οικοσκευή θα αποζημιωθεί με βάση τη τρέχουσα εμπορική αξία που έχει η οικοσκευή, μειώνοντας αρκετά την αξία που έχει δαπανήσει ο ασφαλισμένος και τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής της.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για τη κάλυψη του περιεχομένου των σπιτιών σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη πλήρη παροχή ασφαλισιμότητας για κάθε κίνδυνο και αναλυτικό συγκριτικό ανάμεσα στα πακέτα των ασφαλιστικών εταιριών.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.