Συχνές Ερωτήσεις2019-01-02T19:31:48+00:00
Μπορώ να ασφαλίσω τις τέντες της κατοικίας μου ;2023-05-12T17:04:34+00:00

Οι τέντες του οικήματος μπορούν να ασφαλιστούν από καλυπτόμενους κινδύνους αρκεί η ηλικία τους να μη ξεπερνά τα 5 έτη.

Κάλυψη φωτοβολταικών εγκαταστάσεων εντός του συμβολαίου σπιτιού ;2023-05-12T17:26:03+00:00

Μπορείτε να συμπεριλάβετε τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση που χρησιμεύει τόσο για ιδιωτική κατανάλωση όσο και για πώληση του παραγόμενου ρεύματος μέσα στο ίδιο συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας. Για μεγάλες ωστόσο εγκαταστάσεις παρέχονται ξεχωριστά συμβόλαια που παρέχουν πρόσθετες καλύψεις από απώλεια κερδών μέχρι καλύψεις και για μηχανικές βλάβες.

Ασφαλίζεται ο ηλιακός θερμοσίφωνας ;2023-05-12T17:27:49+00:00

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλυφθεί από τους καλυπτόμενους κινδύνους εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση ασφάλισης και έχει δηλωθεί η αξία του.

Ποιοί είναι οι τρόποι πληρωμής του συμβολαίου ;2018-10-01T20:10:58+00:00

Η πληρωμή των συμβολαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με :

 • Πιστωτική κάρτα
 • Πληρωμή μέσω e-banking
 • Σε οποιαδήποτε τράπεζα και Ελτα
 • ΑΤΜ
Τι περιλαμβάνει η ασφάλιση AirBnb;2023-05-12T17:31:54+00:00

Η ασφάλιση οικημάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις περιλαμβάνει μια πλειάδα καλύψεων οι οποίες είναι σχεδόν αντίστοιχες με αυτές που λαμβάνει ένα οίκημα που χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση.

Ποιές είναι οι απαραίτητες καλύψεις για ενυπόθηκο σπίτι ;2023-05-12T17:43:43+00:00

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ενυπόθηκων κατοικιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τη κάλυψη από φωτιά, φυσικά φαινόμενα καθώς και το σεισμό. Κρατήστε οτι στα ίδια συμβόλαια μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον καλύψεις παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κάλυψη για το σπίτι όπως η κάλυψη διαρροής σωληνώσεων η κλοπή κτλ.

Με ποιες καλύψεις μπορεί να ασφαλιστεί η εξοχική μου κατοικία ;2023-05-12T17:48:21+00:00

Η εξοχική κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί με παρόμοιες καλύψεις όπως ακριβώς και η μόνιμη κατοικία, ωστόσο η συμμετοχή του ιδιοκτήτη  στα έξοδα μπορεί να διαφέρει.

Από τι με καλύπτει η κάλυψη βραχυκυκλώματος ;2023-05-12T18:04:40+00:00

H κάλυψη ενεργοποιείται καλύπτοντας τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές της οικοδομής από υπέρταση, βραχυκύκλώμα, το σχηματισμού τόξου, αυτοθέρμανση ή διαρροή ηλεκτρισμού.

 

Τι καλύπτει η κάλυψη αστικής ευθύνης από διαρροή ύδατος ;2023-05-12T18:06:00+00:00

Καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε γειτονικά οικήματα – διαμερίσματα λόγω της διάρρηξης των σωληνώσεων.

Ενοικιάζω διαμέρισμα μπορώ να ασφαλίσω την οικοδομή για βελτιώσεις που έχω πραγματοποιήσει ;2023-05-12T18:06:42+00:00

Μπορείτε να ασφαλίσετε τις βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει στην οικοδομή του οικήματος καθώς και την οικοσκευή σας.

 

Η διάρρηξη σωληνώσεων καλύπτεται μέχρι ποιά έτη κατασκευής του οικήματος ;2023-05-12T18:13:53+00:00

Η κάλυψη παρέχεται σε όλα τα οικήματα ανεξαρτήτου ηλικίας, ωστόσο σε οικήματα νεότερα των 30 ετών (ή ανακαινισμένα πρόσφατα ) η συμμετοχή στα έξοδα μπορεί να είναι μηδενική με 100% κάλυψη, ενώ σε οικήματα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε εξοχικές κατοικίες εφαρμόζεται συμμετοχή στα έξοδα.

Για ποιές κατοικίες παρέχεται η κάλυψη της κλοπής ;2023-05-12T18:20:37+00:00

Η κάλυψη της κλοπής παρέχεται για μόνιμες αλλά και για εξοχικές κατοικίες και η κάλυψη διαμορφώνεται βάση του πακέτου των καλύψεων που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Η κάλυψη μπορεί να είναι 100% για μόνιμες κατοικίες ενώ στις εξοχικές εφαρμόζεται συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Τι καλύπτει η κάλυψη τεχνικής βοήθειας ;2018-09-30T19:04:53+00:00

Η κάλυψη τεχνικής βοήθειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην άμεση επιδιόρθωση ενός σημαντικού τεχνικού προβλήματος καθώς και το περιορισμό της έκτασης της ζημιάς που υπό άλλες συνθήκες λιγότερο άμεσης αντιμετώπισης θα ήταν μεγάλη.

Αναλυτικά προσφέρονται:

 • Παροχή τεχνικών για επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Παροχή τενχικών για επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Παροχή υπηρεσιών για κλειδαριές
 • Αντικατάσταση κρυστάλλων και υαλοπινάκων
 • Υπηρεσίες φύλαξης
 • Προσωρινή αντικατάσταση συσκευών (τηλεόρασης , dvd)
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και αποκομιδής ερειπίων
 • Μεταφορά επίπλων
 • Φύλαξη επίπλων
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο
 • Επείγουσα μεταφορά στη κατοικία
Πότε πρέπει να προσκομίσω τιμολόγια αγοράς μετά την εκδήλωση καλυπτόμενου κινδύνου ;2023-05-12T18:28:10+00:00

Άμεσα με απευθείας αποστολή στο πραγματογνώμονα για τη συμπλήρωση της έκθεσης των εξόδων.

Πόσες ημέρες διαρκεί η διαδικασία αποζημίωσης ;2023-05-12T18:29:08+00:00

Με την ολοκλήρωση του φακέλου (πραγματογνωμοσύνη και τιμολόγια)  η πληρωμή ολοκληρώνεται συνήθως εντός 10 ημερών.

Ποιά είναι τα βήματα μιας αποζημίωσης ;2023-05-12T18:29:53+00:00
 1. Ενημέρωση στην ασφαλιστική εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα και δημιουργία έκθεσης.
 2. Προσκόμιση δελτίο συμβάντος από αρμόδια υπηρεσία που επιλήφθηκε (αστυνομία ή πυροσβεστική) αν αφορά κλοπή, βανδαλισμούς κτλ
 3. Προσκόμιση δελτίου καιρικών φαινομένων για περιπτώσεις ζημιών συνέπεια καιρικών φαινομένων.
 4. Προσκόμιση τιμολογίων ή προσφοράς προς αποζημίωση τμημάτος οικοσκευής ή επιδιόρθωσης της οικοδομής συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.
Πώς ορίζεται η αξία της οικοσκευής ;2023-06-11T12:47:15+00:00

Η αξία είτε ορίζεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με βάση το κόστος που έχει δαπανήσει ανά τα έτη, είτε υιοθετείται η αξία ανά τμ που ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρία ( από 330€/τμ για μόνιμες κατοικίες και από 185€/τμ για εξοχικές) με προστασία ωστόσο υπασφάλισης.

Πώς ανανεώνεται το συμβόλαιό μου ;2023-05-12T18:32:31+00:00

Το συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος με την αποστολή στην ορισμένη από τον ασφαλισμένο διεύθυνση επικοινωνίας του νέου συμβολαίου.

Σε περίπτωση κλοπής ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσω ;2023-05-12T18:33:15+00:00
 1. Ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας για αποστολή πραγματογνώμονα.
 2. Προσκόμιση δελτίο συμβάντος από την αρμόδια αστυνομική αρχή με έκθεση κλοπιμαίων.
 3. Αποστολή τιμολογίων σε περίπτωση αγοράς εκλειπόντων μελών της οικοσκευής.
 4. Αποστολή προσφοράς αγοράς νέων αντικειμένων που εκλάπησαν.
 5. Προσφορά για την επιδιόρθωση ζημιών στην οικοδομή (πόρτες, αλουμίνια ) συνέπεια της διάρρηξης.
Σε τι αξία θα αποζημιωθώ;2023-05-12T18:34:04+00:00

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης συμπληρώνετε την αξία βάση της οποίας θα αποζημιωθείτε για ζημιές τόσο στην οικοδομή όσο και στο περιεχόμενο κατά την επέλευση ενός ασφαλισμένου κινδύνου. Οι επιλογές είναι δύο και διαχωρίζονται σε αξία καινούργιου και σε αξία με παλαιότητα.

Με την επιλογή αξίας καινούργιου θα αποζημιωθείτε στη τρέχουσα εμπορική αξία καινούργιου για το αντικείμενο ή τα υλικά οικοδομής που θα αντικατασταθούν. Η επιλογή της παλαιότητας ορίζει ότι η αποζημίωσή σας θα δοθεί βάση τη τρέχουσας αξίας με παλαιότητα.

Πώς ορίζεται η αξία του σπιτιού ;2023-06-11T12:46:16+00:00

Ο ορισμός της αξίας μπορεί να πραγματοποιηθεί βάση δύο μεθόδων:

 • Τη δήλωση κατασκευαστικής αξίας από τον ιδιοκτήτη καθώς και τη συνολική δήλωση της αξίας της οικοσκευής
 • Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει το προσδιορισμό της αξίας βάση της κατασκευής έτσι έχουμε:

1200€/ τμ αξία οικοδομής και 330€/ τμ αξία οικοσκευής για συνήθη οικήματα.

1260€ /τμ για πιο ακριβές κατασκευές και 385€ /τμ αξία οικοσκευής.

Από 1390€ τμ για πολυτελή κατοικίες με 440€ τμ αξία οικοσκευής.

Ποιά είναι η διαδικασία ασφάλισης του σπιτιού μου ;2023-06-11T12:48:18+00:00

Έπειτα από την επιλογή των καλύψεων που επιθυμείτε γίνεται συμπλήρωση της ειδικής αίτησης ασφάλισης κατοικίας. Στην αίτηση δηλώνονται αναλυτικά τα στοιχεία της κατοικίας, η αξία ασφάλισης της οικοδομής και της οικοσκευής καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ενώ συμπληρωματικά δηλώνονται αντικείμενα αξίας άνω των 2.000€. Το συμβόλαιό σας εκδίδεται μέσα σε 24 ώρες μετά την αποστολή της αίτησης στο email μας.

 

Go to Top