Συχνές Ερωτήσεις2019-01-02T19:31:48+00:00
  Μπορώ να ασφαλίσω τις τέντες της κατοικίας μου ;2018-10-01T20:37:31+00:00

  Οι τέντες του οικήματος μπορούν να ασφαλιστούν από καλυπτόμενους κινδύνους αρκεί η ηλικία τους να μη ξεπερνά τα 7 έτη.

  Κάλυψη φωτοβολταικών εγκαταστάσεων εντός του συμβολαίου σπιτιού ;2019-01-02T19:33:34+00:00

  Μπορείτε να καλύψετε τη φωτοβολταική σας εγκατάσταση που χρησιμεύει τόσο για ιδιωτική κατανάλωση, όσο και για πώληση του παραγόμενου ρεύματος, ακόμη και των διαφυγόντων κερδών από την επέλευση ενός καλυπτόμενου κινδύνου. Προσοχή η κάλυψη παρέχεται για μέχρι ενός συγκεκριμένου αριθμού παραγωγής kw.

  Ασφαλίζεται ο ηλιακός θερμοσίφωνας ;2019-01-02T19:34:39+00:00

  Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλυφθεί εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης από τους προβλεπόμενους καλυπτόμενους κινδύνους, ωστόσο οι ασφαλιστικές καλύψεις που δύναται να λάβει διαφοροποιούνται από εταιρία σε εταιρία, κυρίως βάση της χρονολογίας εγκατάστασης. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες  καλύπτουν τον ηλικιακό θερμοσίφωνα για τα πρώτα 7  έτη από την εγκατάστασή του.

  Ποιοί είναι οι τρόποι πληρωμής του συμβολαίου ;2018-10-01T20:10:58+00:00

  Η πληρωμή των συμβολαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με :

  • Πιστωτική κάρτα
  • Πληρωμή μέσω e-banking
  • Σε οποιαδήποτε τράπεζα και Ελτα
  • ΑΤΜ
  Τι περιλαμβάνει η ασφάλιση AirBnb;2019-01-02T19:39:57+00:00

  Η ασφάλιση οικημάτων για ενοικίαση μέσω Airnbnb περιλαμβάνει όλων των ειδών τις καλύψεις, ωστόσο συμπεριλαμβάνονται επιπλέον καλύψεις αστικής ευθύνης και διαφοροποιήσεις ως προς τη κάλυψη της κλοπής με διαχωρισμό της κάλυψης ανάμεσα στα υπάρχοντα του ενοικιαστή και το περιεχόμενο του οικήματος που ανήκει ιδιοκτησιακά στον ιδιοκτήτη του και παράλληλα λήπτη της ασφάλισης.

  Ποιές είναι οι απαραίτητες καλύψεις για ενυπόθηκο σπίτι ;2019-01-02T19:40:29+00:00

  Οι απαραίτητες καλύψεις για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ενυπόθηκων κατοικιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τη κάλυψη από φωτιά και τις λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις που την συνοδεύουν, καθώς και τη κάλυψη από σεισμό. Ωστόσο στα ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον καλύψεις παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κάλυψη για το σπίτι όπως κάλυψη φυσικών φαινομένων, διάρρηξη σωληνώσεων, κλοπή κτλ.

  Με ποιες καλύψεις μπορεί να ασφαλιστεί η εξοχική μου κατοικία ;2019-01-02T19:41:07+00:00

  Η εξοχική κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί με παρόμοιες καλύψεις όπως ακριβώς και η μόνιμη κατοικία, ωστόσο τα όρια και οι απαλλαγές ανά ζημία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία.

  Μπορώ να ασφαλίσω το περιεχόμενο χρηματοκιβωτίου ;2019-01-02T19:43:08+00:00

  Ανάλογα με τη κάλυψη που παρέχει η ασφαλιστική εταιρία ο ασφαλισμένος μπορεί να διασφαλίσει δηλωμένα αντικείμενα αξίας, καθώς και τιμαλφή, επιταγές ή χρηματικά ποσά μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου που διατηρούνται σε πακτωμένο χρηματοκιβώτιο. Όροι και προϋποθέσεις ποικίλουν ανά ασφαλιστική εταιρία.

  Από τι με καλύπτει η κάλυψη βραχυκυκλώματος ;2019-01-02T19:44:16+00:00

  Ανάλογα με το πακέτο κάλυψης που προσφέρει η ασφαλιστική εταιρία μπορείτε να διασφαλίσετε :

  • Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις( ηλεκτρικό πίνακα με τις καλωδιώσεις, πρίζες κτλ) της οικοδομής συνέπεια υπέρβασης ταχύτητας, υπέρτασης, βραχυκυκλώματος, σχηματισμού τόξου, αυτοθέρμανση ή διαρροή ηλεκτρισμού.
  • Τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (ανελκυστήρες κτλ)
  • Ηλεκτρικές συσκευές
  • Την εκδήλωση πυρκαγιάς
  Τι καλύπτει η κάλυψη αστικής ευθύνης από διαρροή ύδατος ;2019-01-02T19:44:43+00:00

  Καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε γειτονικά οικήματα – διαμερίσματα καθώς και τα έξοδα αντικατάστασης συνέπεια της διαρροής ύδατος από διάρρηξη ή υπερχείληση σωληνώσεων υδρεύσης – θερμανσης – ψύξης ή sprinklers.

  Ενοικιάζω διαμέρισμα μπορώ να ασφαλίσω την οικοδομή για βελτιώσεις που έχω πραγματοποιήσει ;2019-01-02T19:46:32+00:00

  Μπορείτε να ασφαλίσετε τις βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει στην οικοδομή του οικήματος (γυψοσανίδες, βαφές, επισκευές) καθώς και το περιεχόμενο της οικοσκευής σας.

   

  Η διάρρηξη σωληνώσεων καλύπτεται μέχρι ποιά έτη κατασκευής του οικήματος ;2019-01-02T19:45:58+00:00

  Η κάλυψη παρέχεται ανάλογα με την ηλικία του οικήματος και λάμβάνεται υπόψη αν έχουν αντικατασταθεί τα τελευταία έτη λόγω παλαιότητας. Οι ηλικίες των σωληνώσεων δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 25 με 30 έτη υπό προϋποθέσεις.

  Υπό ποιές περιπτώσεις καλύπτομαι για κλοπή ;2019-01-02T19:52:50+00:00

  Η κάλυψη της κλοπής παρέχεται για μόνιμες αλλά και εξοχικές κατοικίες και η κάλυψη διαμορφώνεται βάση του πακέτου των καλύψεων που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Για τις μόνιμες κατοικίες η ασφάλιση από κλοπή παρέχεται από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες. Για τις εξοχικές ωστόσο παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, με κάποιες να παρέχουν πλήρη κάλυψη δίχως κάποιους ειδικούς όρους, άλλες να θεωρούν απαραίτητη και την ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας, άλλες να παρέχουν ποσοστιαία κάλυψη (δίχως να είναι απαραίτητη και η ασφάλιση της κύριας κατοικίας) και κάποιες να παρέχουν πλήρη κάλυψη σε αρκετές περιπτώσεις εφόσον ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο πραγματοποιεί συχνές επισκέψεις στο οίκημα.

  Τι καλύπτει η κάλυψη τεχνικής βοήθειας ;2018-09-30T19:04:53+00:00

  Η κάλυψη τεχνικής βοήθειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην άμεση επιδιόρθωση ενός σημαντικού τεχνικού προβλήματος καθώς και το περιορισμό της έκτασης της ζημιάς που υπό άλλες συνθήκες λιγότερο άμεσης αντιμετώπισης θα ήταν μεγάλη.

  Αναλυτικά προσφέρονται:

  • Παροχή τεχνικών για επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Παροχή τενχικών για επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Παροχή υπηρεσιών για κλειδαριές
  • Αντικατάσταση κρυστάλλων και υαλοπινάκων
  • Υπηρεσίες φύλαξης
  • Προσωρινή αντικατάσταση συσκευών (τηλεόρασης , dvd)
  • Υπηρεσίες καθαρισμού και αποκομιδής ερειπίων
  • Μεταφορά επίπλων
  • Φύλαξη επίπλων
  • Διαμονή σε ξενοδοχείο
  • Επείγουσα μεταφορά στη κατοικία
  Πότε πρέπει να προσκομίσω τιμολόγια αγοράς μετά την εκδήλωση καλυπτόμενου κινδύνου ;2018-09-30T18:52:11+00:00

  Άμεσα με απευθείας αποστολή στο πραγματογνώμονα για τη συμπλήρωση της έκθεσης εξόδων.

  Πόσες ημέρες διαρκεί η διαδικασία αποζημίωσης ;2019-01-02T20:00:21+00:00

  Με την ολοκλήρωση του φακέλου (πραγματογνωμοσύνη και τιμολόγια)  η πληρωμή ολοκληρώνεται συνήθως εντός 10 ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις (και εταιρίες) ωστόσο ο πραγματογνώμονας έχει τη δικαιοδοσία να κλείσει επι τόπου την αποζημίωση, καλύπτοντας άμεσα τον ασφαλισμένο κατά το πέρας της  πραγματογνωμοσύνης, φυσικά αφορά περιπτώσης αποζημιώσεων μέχρι κάποιων ορίων.

  Ποιά είναι τα βήματα μιας αποζημίωσης ;2019-01-02T20:01:51+00:00
  1. Ενημέρωση στην ασφαλιστική εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα για δημιουργία έκθεσης.
  2. Προσκόμιση δελτίο συμβάντος από αρμόδια υπηρεσία που επιλήφθηκε (αστυνομία ή πυροσβεστική) αν αφορά κλοπή, βανδαλισμούς κτλ
  3. Προσκόμιση δελτίου καιρικών φαινομένων για περιπτώσεις ζημιών συνέπεια καιρικών φαινομένων.
  4. Προσκόμιση τιμολογίων ή προσφοράς προς αποζημίωση τμημάτος οικοσκευής ή επιδιόρθωσης της οικοδομής συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.
  Πώς ορίζεται η αξία της οικοσκευής ;2019-01-02T20:02:56+00:00

  Η αξία είτε ορίζεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο κατά προσέγγιση με βάση το κόστος που έχει δαπανήσει ανά τα έτη, είτε υιοθετείται  η εμπειρική αξία ανά τμ που ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρία ( από 300€/τμ ) με προστασία ωστόσο υποασφάλισης.

  Πώς ανανεώνεται το συμβόλαιό μου ;2018-09-30T18:17:41+00:00

  Το συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος με την αποστολή στην ορισμένη από τον ασφαλισμένο διεύθυνση επικοινωνίας του ανανεωμένου συμβολαίου.

  Σε περίπτωση κλοπής ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσω ;2018-09-30T18:16:00+00:00
  1. Ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας για αποστολή πραγματογνώμονα.
  2. Προσκόμιση δελτίο συμβάντος από την αρμόδια αστυνομική αρχή με έκθεση κλοπιμαίων και ζημιών στην οικοδομή.
  3. Αποστολή τιμολογίων σε περίπτωση αγοράς εκλειπόντων μελών της οικοσκευής.
  4. Αποστολή προσφοράς αγοράς νέων αντικειμένων που εκλάπησαν.
  5. Προσφορά για την επιδιόρθωση ζημιών στην οικοδομή (πόρτες, αλουμίνια ) συνέπεια της διάρρηξης.
  Σε τι αξία θα αποζημιωθώ;2019-01-02T20:04:21+00:00

  Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης συμπληρώνετε την αξία βάση της οποίας θα αποζημιωθείτε για ζημιές τόσο στην οικοδομή όσο και στο περιεχόμενο κατά την επέλευση ενός ασφαλισμένου κινδύνου. Οι επιλογές είναι δύο και διαχωρίζονται σε αξία καινούργιου και σε αξία με παλαιότητα.

  Με την επιλογή αξίας καινούργιου θα αποζημιωθείτε στη τρέχουσα εμπορική αξία καινούργιου για το αντικείμενο ή τα υλικά οικοδομής που θα αντικατασταθούν. Η επιλογή της παλαιότητας ορίζει ότι η αποζημίωσή σας θα δοθεί βάση της τρέχουσας αξίας με παλαιότητα.

  Πώς ορίζεται η αξία του σπιτιού ;2019-01-02T20:05:09+00:00

  Ο ορισμός της αξίας μπορεί να πραγματοποιηθεί βάση δύο μεθόδων:

  • Τη δήλωση κατασκευαστικής αξίας από τον ιδιοκτήτη καθώς και τη συνολική δήλωση της αξίας της οικοσκευής
  • Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει το προσδιορισμό της αξίας βάση της κατασκευής έτσι έχουμε:

  800€- 900€/ τμ αξία οικοδομής και 300€/ τμ αξία οικοσκευής για συνήθης  κατασκευές

  900€ /τμ έως 1000€ για πιο ακριβές κατασκευές και 400€ /τμ αξία οικοσκευής

  Πάνω από 1000€ τμ για πολυτελής κατοικίες με 600€ τμ αξία οικοσκευής

  Ποιά είναι η διαδικασία ασφάλισης του σπιτιού μου ;2018-09-30T18:11:42+00:00

  Έπειτα από την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας με τις καλύψεις που επιθυμείτε γίνεται συμπλήρωση της ειδικής αίτησης ασφάλισης κατοικίας. Στην αίτηση δηλώνονται αναλυτικά τα στοιχεία της κατοικίας, η αξία ασφάλισης της οικοδομής και της οικοσκευής καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ενώ συμπληρωματικά δηλώνονται αντικείμενα αξίας άνω των 1500€.

   

  Go to Top