Η ασφάλιση του ενυπόθηκου σπιτιού αποτελεί μια απαραίτητη προυπόθεση που προβλέπεται κατά τη δανειακή σύμβαση του δανειολήπτη. Αποτελεί έναν όρο συναλλαγής με τη τράπεζα που προβλέπει τη κάλυψη για μια ομάδα κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στο ακίνητο ακόμη και την ολοσχερή καταστροφή του.

Σκοπός του όρου είναι η κάλυψη της δανειακής υποχρέωσης (υπολειπόμενου ποσού του δανείου ) προς τη τράπεζα στη περίπτωση ολικής καταστροφής. Η σύνηθες πρακτική υποδήλωνε την ασφάλιση του ακινήτου σε συνεργαζόμενη με τη τράπεζα ασφαλιστική εταιρία η οποία μπορούσε ετησίως να αναπροσαρμόζει το ποσό ασφάλισης αναλογικά με τη μείωση του κεφαλαίου του δανείου, η πρακτική αυτή εξασφαλίζει μεν τη τράπεζα, με τα ετήσια ασφάλιστρα να μειώνονται ετησίως, ωστόσο εγκυμονεί έναν βασικό κίνδυνο, την υποασφάλιση και ότι καθιστά το λήπτη του δανείου και της ασφάλισης πρακτικά ανασφάλιστο  για την υπόλοιπη αξία του οικήματος που έχει αγοράσει – οικοδομήσει και που ο ίδιος μέχρι τότε έχει αποπληρώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφαλιστική αξία ισοδυναμεί με την κατασκευαστική και όχι την εμπορική αξία ή αλλιώς αξία αγοράς του ακινήτου.

Τι πρέπει να αναζητάτε στις ασφαλίσεις ενυπόθηκων κατοικιών:

  • Τη σωστή ασφάλιση του οικήματος σε αξία καινούργιου για την ολική αξία της οικοδομής και όχι απλά το υπολειπόμενο δανειακό κεφάλαιο.
  • Τη κάλυψη δόσης δανείου που ενεργοποιείται κατά την επέλευση κινδύνου που θα προξενήσει σοβαρές ζημιές στο οίκημα. Με το τρόπο αυτό θα μπορείτε να πάρετε μια βαθειά οικονομική ανάσα μέχρι να ξεπεράσετε το πρόβλημα.
  • Υποχρεωτικές καλύψεις αποτελούν οι ασφαλίσεις για φωτιά, κεραυνό, έκρηξη , καπνό, πτώση αεροσκάφους και σεισμό, ωστόσο μπορείτε να συμπεριλάβετε επιπλέον καλύψεις που επιθυμείτε και καλύπτουν τις ανάγκες σας.
  • Σε περίπτωση υποασφάλισης, ασφάλισης σε αξία μικρότερη από τη πραγματική τότε σε περίπτωση αποζημίωσης ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται αναλογικά και όχι στη πραγματική αξία της ζημίας

Δεν είστε υποχρεωμένοι βάση του νόμου να ασφαλίζεστε με καθ’υπόδειξιν πακέτα ασφάλισης που προτείνουν οι τράπεζες, αλλά μπορείτε να αναζητήσετε στην ασφαλιστική αγορά ασφαλιστήρια που είτε μπορεί να είναι οικονομικότερα ή με πληρέστερες καλύψεις, όπως πχ κάλυψη και του περιεχομένου του οικήματος από κλοπή, κάλυψη για διάρρηξη σωληνώσεων, κάλυψη φυσικών φαινομένων κτλ.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων για τη κάλυψη ενυπόθηκων σπιτιών σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες.

Μπορείτε να σχεδιάσετε online το δικό σας ιδανικό πακέτο ασφάλισης και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.