Επιλέξτε κατηγορία

Τα πιο σύγχρονα και ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης για κάθε επιλογή

Κατοικία

Aσφάλιση οικοδομής και περιεχομένου από κάθε κίνδυνο

Μόνιμη Κατοικία

Επιλέξτε ανάμεσα στα πιο σύγχρονα και ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης

Εξοχικό

Εξασφαλίστε την εξοχική σας κατοικία από τους πιο συχνούς κινδύνους

Εξοχική Κατοικία

Εξασφάλιση από φωτιά, κλοπή, φυσικά φαινόμενα με πλήρη κάλυψη

Περιεχόμενο

Θωρακίστε το περιεχόμενό της κατοικίας σας από κάθε κίνδυνο

Ασφάλιση Περιεχομένου

Η ιδανική επιλογή για ενοικιαστές και φοιτητές

Ενυπόθηκα

Με κάλυψη και της δόσης του στεγαστικού δανείου

Στεγαστικό Δάνειο

Τα ιδανικότερα και πληρέστερα πακέτα ασφάλισης για ενυπόθηκες κατοικίες

AirBnb

Πλήρης ασφάλιση οικημάτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ασφάλιση Οικημάτων

Εξασφαλίστε σύγχρονα και ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης για τα ενοικιαζόμενα οικήματα

Φωτοβολταϊκά

Ασφαλίστε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σας από κάθε σοβαρό κίνδυνο

Ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Εξασφαλίστε τόσο την επένδυσή σας όσο και τα διαφυγόντα κέρδη