Τα ασφαλιστήρια κατοικίας παρέχονται σήμερα στη πιο σύγχρονη μορφή τους προβλέποντας για μία πλειάδα καλύψεων για κάθε σύγχρονο κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει μια κατοικία.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η διασφάλιση της περιουσίας του ασφαλισμένου από κινδύνους που δεν είναι εύκολο να αποτραπούν και που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο την οικοδομή του οικήματος, όσο και το περιεχόμενο του σπιτιού, την οικοσκευή.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς και πρώτους λίθους της ασφάλισης αφού στις πρώτες τους μορφές προέβλεπαν τη κάλυψη της φωτιάς και έγιναν περισσότερο γνωστά ως πυρασφαλιστήρια. Σήμερα οι κλάδοι πυρός των ασφαλιστικών εταιριών έχοντας διαμορφώσει και εξελίξει την ασφάλιση των κατοικιών με γνώμονα τα σύγχρονα πρότυπα και με βάση τους κινδύνους που ελλοχεύουν και μεταλάσονται με τα έτη, προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις παρέχοντας πέραν από τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους, τεχνογνωσία ακόμη και άμεση τεχνική βοήθεια.

Αναγγελίες και αποζημιώσεις

Αναλυτικότερα και όπως αναφέρεται από την έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2021 πραγματοποιήθηκαν 8.252 αναγγελίες αποζημιώσεων.

Στη κορυφή των αναγγελιών βρίσκονται τα φυσικά φαινόμενα με 2.215 αναγγελίες, οι ζημιές από θραύση σωληνώσεων με 1733 αναγγελίες, ακολοθουθούν οι ζημιές από φωτιά με 965 αναγγελίες, ενώ 690 αναγγελίες προέρχονται από κλοπή. Ωστόσο ως προς τα συνολικά ποσά αποζημίωσης η εικόνα αντιστρέφεται με τις ζημιές από φωτιά να έρχεται στη πρώτη θέση ως προς τις αποζημιώσεις με σύνολο 12.668.000€, στη συνέχεια ακολουθεί η κάλυψη φυσικών φαινομένων με 4.733.000€ και ακολουθεί η θραύση σωληνώσεων με 2.678.000€.

Στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των αναγγελιών και των αποζημιώσεων ανά κάλυψη για το 2017 των ασφαλισμένων κατοικιών όπως παρατίθενται στην ετήσια έκθεση της Ε.Α.Ε.Ε

Αποζημιώσεις ανά κατηγορία για το έτος 2021

Στα περισσότερα ασφαλιστήρια κατοικίας προβλέπονται απαλλαγές ως προς την αποζημίωση συγκεκριμένων κινδύνων. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος επισκευής και αποκατάστασης.

Η απαλλαγή μπορεί να είναι ποσοστιαία με συνηθέστερα ποσοστά 5% – 10%, ενώ μπορεί να είναι και συγκεκριμένη με ορισμένο ποσό εντός του συμβολαίου πχ 350€ ή 500€. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται συνδυασμός ποσοστιαίας απαλλαγής και ορισμένου πόσου πχ 10% απαλλαγή με ελάχιστο ποσό τα 500€.

Διαφοροποιήσεις

Το ποσό των απαλλαγών τείνει να διαφοροποιείται ανάμεσα σε κύριες κατοικίες και εξοχικές με τις τελευταίες να ασφαλίζονται με υψηλότερο ποσό απαλλαγής για συγκεκριμένους κινδύνους όπως : η κλοπή, τα καιρικά φαινόμενα και η θραύση σωληνώσεων.

Διαφοροποίηση ως προς την απαλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί και με βάση την παλαιότητα μιας κατοικίας με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη περίπτωση της θραύσης σωληνώσεων. Ορισμένες εταιρίες εφαρμόζουν μικρότερη απαλλαγή για κτίρια έως 25 – 30 ετών, ενώ για μεγαλύτερες  ηλικιακά κατοικίες προβλέπεται υψηλότερη συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Συμμετοχή μπορεί να προβλέπεται και για ειδικές καλύψεις που συμφωνούνται έπειτα από συνεννόηση με το κλάδο ανάληψης της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.

Κρατήστε ότι στη πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιριών προβλέπεται απαλλαγή στο σεισμό 2%.

Οι απαλλαγές ωστόσο προβλέπονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες με στόχο τη μετρίαση του συνολικού κόστους αποζημίωσης και προβλέπονται ειδικότερα στους ιδιαίτερα πιο καταστροφικούς και συχνούς κινδύνους, όπου η αποζημίωση μπορεί να είναι ακόμη και ολοκληρωτική στο σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Οι απαλλαγές ωστόσο δεν είναι η μόνη οδός σε ένα πρόγραμμα κατοικίας. Στην ασφαλιστική αγορά διατίθενται ασφαλιστήρια κατοικίας με μηδενική συμμετοχή σε έξοδα (μηδενική απαλλαγή).

Τα προγράμματα αυτά απαλλάσσουν τον ασφαλισμένο από οποιαδήποτε συμμετοχή σε έξοδα.

Πώς διαμορφώνεται το κόστος ασφάλισης ;

Μελετώντας ένα από τα νεότερα ασφαλιστήρια κατοικίας το Full Ηome της Εθνικής Ασφαλιστικής τα ασφάλιστρα για  κύρια κατοικία  και πιο συγκεκριμένα για διαμέρισμα με  80.000€  αξία οικοδομής και 20.000€ αξία οικοσκευής διαμορφώνονται με απαλλαγή στο πακέτο max (το οποίο αποτελεί ένα υπερπλήρες πρόγραμμα ασφάλισης)  στα 102€ το χρόνο. Οι απαλλαγές που προβλέπονται:

  • 5% και ελάχιστη 350€ στα φυσικά φαινόμενα
  • 5% και ελάχιστη 500€  στη θραύση σωληνώσεων (για κατοικία έως 30 ετών)
  • 150€ για μηχανικές βλάβες
  • 5% και ελάχιστη 500€ για τη κλοπή

Για το πακέτο max δίχως απαλλαγή τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σε  123,18€ με ειδική απαλλαγή:

  • Για κατοικία μεγαλύτερη των 30 ετών για τη θραύση σωληνώσεων.

Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να παρέχει ένα σύνολο από ασφαλιστικές καλύψεις για το σπίτι προσφέροντας πλήρη προστασία από κάθε κίνδυνο. Ανακαλύψτε τις καλύψεις σχεδιάζοντας το δικό σας πολυασφαλιστήριο συμβόλαιο με ή χωρίς απαλλαγή.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στις ασφαλίσεις κατοικιών για τους πιο συχνούς αλλά και πιο ειδικούς κινδύνους μέσω της συνεργασίας μας με την Εθνική Ασφαλιστική.

Η πλατφόρμα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε online το ιδανικό για εσάς πολυασφαλιστήριο και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.