Ορίστε την αξία της οικοσκευής του κτιρίου εφόσον θέλετε να συμπεριλάβετε και το περιεχόμενο στην ασφάλιση. Περιλαμβάνει έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισμό, προσωπικά είδη κτλ