Οι τέντες του οικήματος μπορούν να ασφαλιστούν από καλυπτόμενους κινδύνους αρκεί η ηλικία τους να μη ξεπερνά τα 5 έτη.