Έπειτα από την επιλογή των καλύψεων που επιθυμείτε γίνεται συμπλήρωση της ειδικής αίτησης ασφάλισης κατοικίας. Στην αίτηση δηλώνονται αναλυτικά τα στοιχεία της κατοικίας, η αξία ασφάλισης της οικοδομής και της οικοσκευής καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ενώ συμπληρωματικά δηλώνονται αντικείμενα αξίας άνω των 2.000€. Το συμβόλαιό σας εκδίδεται μέσα σε 24 ώρες μετά την αποστολή της αίτησης στο email μας.