1. Ενημέρωση στην ασφαλιστική εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα και δημιουργία έκθεσης.
  2. Προσκόμιση δελτίο συμβάντος από αρμόδια υπηρεσία που επιλήφθηκε (αστυνομία ή πυροσβεστική) αν αφορά κλοπή, βανδαλισμούς κτλ
  3. Προσκόμιση δελτίου καιρικών φαινομένων για περιπτώσεις ζημιών συνέπεια καιρικών φαινομένων.
  4. Προσκόμιση τιμολογίων ή προσφοράς προς αποζημίωση τμημάτος οικοσκευής ή επιδιόρθωσης της οικοδομής συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.