Η αξία είτε ορίζεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με βάση το κόστος που έχει δαπανήσει ανά τα έτη, είτε υιοθετείται η αξία ανά τμ που ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρία ( από 330€/τμ για μόνιμες κατοικίες και από 185€/τμ για εξοχικές) με προστασία ωστόσο υπασφάλισης.