Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης συμπληρώνετε την αξία βάση της οποίας θα αποζημιωθείτε για ζημιές τόσο στην οικοδομή όσο και στο περιεχόμενο κατά την επέλευση ενός ασφαλισμένου κινδύνου. Οι επιλογές είναι δύο και διαχωρίζονται σε αξία καινούργιου και σε αξία με παλαιότητα.

Με την επιλογή αξίας καινούργιου θα αποζημιωθείτε στη τρέχουσα εμπορική αξία καινούργιου για το αντικείμενο ή τα υλικά οικοδομής που θα αντικατασταθούν. Η επιλογή της παλαιότητας ορίζει ότι η αποζημίωσή σας θα δοθεί βάση τη τρέχουσας αξίας με παλαιότητα.