Γράφει ο Τόγιας Κων/νος

Εισαγωγή

Η γεωλογική θέση της χώρας μας την εντάσσει σε μια από της πιο σεισμογενείς περιοχές όχι απλά της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, με χιλιάδες σεισμογραφικές καταγραφές να πραγματοποιούνται κάθε έτος. Αν και οι περισσότερες σεισμικές εκδηλώσεις δεν γίνονται ιδιαίτερα αισθητές λόγω του μεγέθους τους, καθώς και της γεωγραφικής περιοχής που εκδηλώνονται, εντούτοις σε αρκετές περιπτώσεις η εκδήλωση τους δημιουργεί έντονα προβλήματα σε κατοικίες και υποδομές.

Η εκδήλωση ενός σεισμού 5 ρίχτερ μπορεί να προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ σεισμοί μεγαλύτερης κλίμακας μπορεί να δημιουργήσουν σαρωτικό πλήγμα στην υποδομή μιας χώρας κοστίζοντας ακόμη και ζωές.

Η νεότεροι κανονισμοί για την οικοδόμηση κτιρίων αντισεισμικής προστασίας που εφαρμόζονται από το 1960 περιορίζουν σημαντικά τις επιπτώσεις ενός μέσου σεισμού, ωστόσο πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος σημαντικών ζημιών, καθίζησης – ανύψωσης του εδάφους ακόμη και κατολισθήσεων, καθώς και σεισμών υψηλής έντασης και διάρκειας.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της περιουσίας των ασφαλισμένων παρέχοντας τη δυνατότητα ασφάλισης τόσο της οικοδομής, όσο και του περιεχομένου κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τα οποία έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια που περιλαμβάνει αντισεισμική μελέτη.

Στο πινάκα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το ύψος των αναγγελιών και των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιριών συνέπεια σεισμού που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1993 έως και το 2018 βάση της μελέτης Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2018.

Καθώς και των μελετών για τις επιπτώσεις των σεισμικών ακολουθιών σε Αττική, Σάμο, Θεσσαλία και Κρήτη για το διάστημα 2019 – 2021.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
7-Σεπ-99 Αττική 9480 110.934.694 €
26-Ιαν-14 Κεφαλονιά 415 7.824.348 €
17-Νοε-15 Λευκάδα 177 2.822.889 €
21-Ιουλ-17 Κως 140 9.512.499 €
26-Οκτ-18 Ζάκυνθος 101 2.400.969€
19-Ιουλ-19 Αττική 3254 16.937.979 €
30-Οκτ-20 Σάμος 180 3.462.790 €
3/4-Μαρ-21 Θεσσαλία 214 1.664.648 €
27/30-Σεπ-21 Κρήτη 212 4.921.732 €

 

Υποσημείωση : Η παρούσα κατάσταση δεν είναι εξαντλητική των περιστατικών που συνέβησαν στην Ελλάδα στην περίοδο 1993-2021. Καταγράφει μόνο τα καταστροφικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και έντασης για τα οποία η ΕΑΕΕ διενήργησε έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της. Τα μεγέθη που καταγράφονται αποτελούν την πρώτη εκτίμηση που είχαν διαμορφώσει οι εν λόγω ασφαλιστικές επιχειρήσεις εντός συντόμου χρονικού διαστήματος ακολούθως του εκάστοτε περιστατικού.

Οι συνολικές αναγγελίες αγγίζουν τις 14.173 με τις συνολικές αξιώσεις να φτάνουν τα 160.482.548€. Η μέση ζημία ανά αναγγελία ορίζεται σε 11.323€.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση σεισμού

Προϋποθέσεις ασφάλισης

Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν ασφαλισιμότητα σε οικήματα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων εφόσον η ανέγερση της οικοδομής έχει πραγματοποιηθεί με νόμιμη άδεια και αντισεισμική μελέτη. Σε περίπτωση που το οίκημα έχει οικοδομηθεί πριν το 1960 οι ιδιοκτήτες του οικήματος θα πρέπει να προχωρήσουν μέσω πολιτικού μηχανικού στη σύνταξη έκθεσης τρωτότητας όπου μελετάται η στατικότητα  του κτιρίου και η αντοχή των υλικών κατασκευής. Σημαντικότατο ρόλο επίσης διαδραματίζει αν το προς ασφάλιση οίκημα είχε υποστεί ζημίες από προηγούμενη εκδήλωση σεισμού, έως ποία έκταση και  αν αυτές έχουν αποκατασταθεί πλήρως.

Η ασφαλιστική κάλυψη – Δώστε ιδιαίτερη προσοχή

Οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν κάλυψη για τη σύνολο της αξίας της οικοδομής και του περιεχομένου του ασφαλισμένου με μια ελάχιστη συμμετοχή για τον ίδιο, γνωστή ως απαλλαγή.

Η πιο σύνηθες τιμή της είναι στο 2%, ενώ μπορεί για τιμολογιακούς λόγους να αυξηθεί στο 4% ακόμη και στο 5%.

Για τον υπολογισμό της απαλλαγής σε αντίθεση με άλλες καλύψεις όπως της κλοπής, των φυσικών φαινομένων κτλ όπου ο υπολογισμός της συμμετοχής του ασφαλισμένου γίνεται επί των εκάστοτε εξόδων αποκατάστασης (ζημιάς), στη περίπτωση της κάλυψης του σεισμού η απαλλαγή υπολογίζεται στο σύνολο του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Παράδειγμα κατοικίας με ασφαλισμένη αξία οικοδομής 100.000€ και ζημίες από σεισμό ύψους 6.000€ με απαλλαγή 2%.

Η απαλλαγή – συμμετοχή του ασφαλισμένου θα είναι το 2% των 100.000€ που αποτελεί και το κεφάλαιο ασφάλισης της οικοδομής. Αυτό συνεπάγεται ότι η συμμετοχή ορίζεται σε 2.000€ και η αποζημίωση που θα λάβει ο ασφαλισμένος για τη παραπάνω ζημία θα ανέρχεται σε 4.000€.  Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του κτιρίου το συνολικό ποσό αποζημίωσης θα ανερχόταν σε 98.000€ για την αξία της οικοδομής.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στη περίπτωση της ασφάλισης από σεισμό και του περιεχομένου το συνολικό ποσό της απαλλαγής προσαυξάνεται, τόσο για την οικοδομή όσο και για το περιεχόμενο.

Έτσι αν για το ίδιο οίκημα πέραν της οικοδομής των 100.000€ έχουν συμπεριληφθεί και ασφαλιζόμενες αξίες οικοσκευής 25.000€, το συνολικό ποσό της απαλλαγής θα ανήρχετο σε 2.500€ (2% επί των 100.000€ της οικοδομής και 2% επί των 25.000€ της οικοσκευής) που σημαίνει οτι ο ασφαλισμένος θα αποζημιωνόταν με 3.500€ ακόμη και αν η ζημία περιοριζόταν μόνο στην οικοδομή του κτίσματος. Ο λόγος που πραγματοποιείται ο υπολογισμός με αυτό το τρόπο είναι διότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες εκλαμβάνουν το ενδεχόμενο σεισμού ως ένα συνολικό κίνδυνο για το οίκημα ο οποίος τείνει να είναι ιδιαίτερα καταστροφικός.

Το ενδεχόμενο σεισμού ενεργοποιεί ένας πλήθος συμπληρωματικών καλύψεων

Στα σύγχρονα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπονται μια σειρά από συμπληρωματικές καλύψεις που ενεργοποιούνται παράλληλα, ώστε να παρέχουν μια σειρά από επιπλέον παροχές στον ασφαλισμένο για τη κάλυψη των συνεχιζόμενων εξόδων.

Για παράδειγμα το κεφάλαιο ασφάλισης της οικοδομής ενός οικήματος αφορά τη κατασκευαστική του αξία και υπολογίζεται βάση της κατασκευαστική αξίας ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο αν η ασφαλιστική αξία του οίκηματος ορίζεται στις 100.000€ αυτό το ποσό συνολικά θα δαπανηθεί για την οικοδόμηση του κτιρίου και μόνο, τα έξοδα ανοικοδόμησης δε περιορίζονται όμως μόνο στα έξοδα κατασκευής, ακολουθεί μία λίστα με επιπλέον έξοδα που καλύπτονται και που εκτοξεύουν το συνολικό κόστος αποκατάστασης:

 • Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων.
 • Έξοδα πολιτικών μηχανικών.
 • Έκδοση αδειών.
 • Κεφάλαια θεμελίων.
 • Μεταφορά και στέγαση του υπολειπόμενου περιεχομένου (οικοσκευής).
 • Διαμονή του ασφαλισμένου και της οικογένειάς του.
 • Κάλυψη παγίων εξόδων (δανείων κτλ).
 • Κάλυψη εσόδων – απώλειας μισθωμάτων.

Οι παραπάνω καλύψεις αποτελούν επι της ουσίας επέκταση των ασφαλιστικών καλύψεων και μπορούν να ενεργοποιηθούν από κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο που μπορεί να πλήξει το οίκημα, φωτιά, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες κτλ.

Πότε εξαιρείται η κάλυψη του σεισμού προς αποζημίωση

 • Με την ύπαρξη προγενέστερων ζημιών στην οικοδομή οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί.
 • Με τη μη τήρηση του αντισεισμικού κανονισμού που ίσχυε κατά τη περίοδο έκδοσης της οικοδομικής αδείας και ανέγερσης του κτιρίου.
 • Κατασκευαστικό ελάττωμα που ο ασφαλισμένος γνώριζε αλλά σκόπιμα απέκρυψε από την ασφαλιστική εταιρία.

          Tips

 • Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς στο οίκημα μετά από σεισμό, η διαδικασία αποζημίωσης θα ενεργοποιηθεί μέσα από τη κάλυψη σεισμού με την ενδεχόμενη συμμετοχή στα έξοδα όπως προβλέπεται από το ποσοστό της απαλλαγής, ακόμη και αν για τη φωτιά ως ξεχωριστή κάλυψη δεν υπολογίζεται συμμετοχή.
 • Το ίδιο ισχύει και για κάθε ζημιά που προέρχεται από σεισμό και προβλέπεται και ξεχωριστά εντός του συμβολαίου (θραύση υαλοπινάκων, σωληνώσεων κτλ).
 • Βεβαιωθείτε ότι στα κεφάλαια αξίας της οικοδομής συνυπολογίζονται επιπλέον και τα θεμέλια του οικήματος.
 • Για κτίρια μετά το 1960 απαιτείται μόνο ο αριθμός αδείας και η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
 • Για οικήματα με χρονολογία ανέγερσης πριν το 1960 απαιτείται έκθεση τρωτότητας από μηχανικό.
 • Στη περίπτωση ασφάλισης διαμερίσματος αναλογιστείτε ότι όλοι οι ένοικοι έχουν ιδιοκτησία στο οικόπεδο όπου θα πρέπει να ανοικοδομήσετε, είτε έχουν, είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση νέου κτιρίου με ότι αυτό συνεπάγεται για τις οικοδομικές ‘’αναμονές’’ που θα πρέπει να υπολογίσετε καθώς και το μέγεθος των θεμελίων.
 • Στη κάλυψη για σεισμό μπορούν να συμπεριληφθούν χώροι στάθμευσης οχημάτων (parking), εναλλακτικές πηγές ενέργειας και γενικότερα μόνιμες προσαρτήσεις και εγκαταστάσεις οικιακής χρήσης. Προσοχή θα πρέπει για όπου αυτό απαιτείται από το νόμο να συμπεριλαμβάνονται στη νόμιμη άδεια οικοδομής.
 • Βεβαιωθείτε ότι στη κάλυψη σεισμού συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της καθίζησης – ανύψωσης του εδάφους καθώς και της κατολίσθησης.

Το ενδεχόμενο σεισμού για τη χώρας μας όντας πλαισιωμένη από ενεργά ρήγματα θα συνεχίσει να αποτελεί μία πρόκληση για όλους μας. Τα σύγχρονα ασφαλιστήρια ωστόσο μπορούν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη κάλυψη, εξασφαλίζοντας οτι οι ασφαλισμένοι δε θα απωλέσουν την περιουσία τους μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, μετριάζοντας παράλληλα και τις επιπτώσεις στη καθημερινότητά τους.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στις ασφαλίσεις κατοικιών για τους πιο συχνούς αλλά και πιο ειδικούς κινδύνους διαμέσου της συνεργασίας μας με την Εθνική Ασφαλιστική.

Η πλατφόρμα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε online το ιδανικό για εσάς πολυασφαλιστήριο και εμείς θα σας αποστείλουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και ανταγωνιστικές προτάσεις ασφάλισης.