Το βασικό πακέτο κάλυψης περιλαμβάνει:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών και τμημάτων αυτών
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Αστική ευθύνη μετάδοσης πυρκαγιάς