Καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης και τοποθέτησης εξωτερικών και εσωτερικών υαλοπινάκων και καθρεπτών συνέπεια θραύσης ακόμη και οξείδωσης.