Η ασφάλιση οικημάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις περιλαμβάνει μια πλειάδα καλύψεων οι οποίες είναι σχεδόν αντίστοιχες με αυτές που λαμβάνει ένα οίκημα που χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση.